30 sierpnia 2019

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. nowym członkiem wspierającym PZZW!

Szanowni Państwo, na mocy uchwały Zarządu PZZW Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oficjalnie jest członkiem wspierającym Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami! Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników i zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm (informacje negatywne) oraz informacje o zobowiązaniach płaconych w terminie (informacje pozytywne). BIG InfoMonitor jest […]

Aktualności
28 sierpnia 2019

Rada ds. Strategii – już 9-10 września w Folwarku Łochów!

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się terminem spotkania Rady ds. Strategii, przesyłamy do Państwa zaproszenie do wzięcia udziału w pracach nad tym niezwykle ważnym dla branży projektem. W załączonym zaproszeniu znajdziecie Państwo najważniejsze informacje o powodach i celach tej inicjatywy. Przypominam, że spotykamy się już 09.09 w Łochowie. Zgodnie z zapowiedziami prace zaczynamy w poniedziałek o godzinie 10.00. W poniedziałek i we wtorek uczestników zaprosimy do prac zarówno wspólnych jak i w podgrupach. Zaproszenie do Rady ds. Strategii

Aktualności
28 sierpnia 2019

Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk nt. ustawy o komornikach sądowych

Szanowni Państwo, chcemy poinformować, że w dniu 1 października 2019 r. odbędzie się Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk nt. ustawy o komornikach sądowych. Konferencja ma charakter naukowy i każdy z uczestników może wziąć udział bierny lub czynny. Udział bierny i czynny jest płatny. W przypadku gdyby znaleźli się chętni na udział czynny to konieczne jest sporządzenie referatu i wygłoszenie go, każdy uczestnik czynny będzie […]

Aktualności
25 lipca 2019

Nowelizacja KPC podpisana przez Prezydenta RP

Wczoraj, tj. 24 lipca br., Prezydent RP Andrzej Duda podpisał trzy ustawy, w tym ogromną nowelizację Kodeksu Postępowania Cywilnego. Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami wraz z innymi organizacjami branżowymi wielokrotnie na posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, zabierał głos w sprawie kontrowersyjnych propozycji rozwiązań. Zapisy budzące poważne wątpliwości i które mogą wiązać się z dotkliwymi skutkami dla branży, to przede wszystkim zmiany w zakresie doręczeń, w tym likwidacja instytucji […]

Aktualności
23 lipca 2019

Inauguracyjne posiedzenie Komisji Etyki

W piątek, 19 lipca br., Komisja Etyki, nowy organ właściwy do rozpatrywania spraw oraz prowadzenia mediacji związanych z naruszeniem przez Członków postanowień Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami, rozpoczęła oficjalnie swoją działalność. Inauguracyjne posiedzenie Komisji rozpoczęło się od wyłonienia Prezydium. Przewodniczącym wybrany został Pan Krzysztof Sołkiewicz (Pretorius), dotychczas kierujący pracami grupy roboczej nad nowelizacją kodeksu etyki PZZW, których efektem było uchwalenie podczas tegorocznego Walnego […]

Aktualności
22 lipca 2019

Inkaso Kredytowe Sp. z o. o. nowym członkiem PZZW!

Drodzy Państwo, mamy przyjemność poinformować, że Uchwałą Zarządu PZZW z dnia 18.07 br., Inkaso Kredytowe Sp. z o. o. oficjalnie jest Członkiem Zwyczajnym Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami! Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. powstała w 2013 roku. Głównym jej celem jest dochodzenie roszczeń finansowych na rzecz współpracujących z nią przedsiębiorców. Inkaso Kredytowe stanowi dynamiczny, profesjonalny zespół, zajmujący się współpracą na linii dłużnik – wierzyciel. […]

Aktualności
18 lipca 2019

Konsorcjum Obsługi Wierzytelności „Inkaso-Service” nowym Członkiem PZZW!

Drodzy Państwo, spieszymy z informacją, że Uchwałą Zarządu PZZW z dnia 18.07 br., Konsorcjum Obsługi Wierzytelności „Inkaso-Service” oficjalnie jest Członkiem Zwyczajnym Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami! Konsorcjum Obsługi Wierzytelności „Inkaso-Service” oferuje wysoką jakość usług działalności wywiadowczej w zakresie pozyskiwania informacji o podmiotach gospodarczych — o ich bieżącej sytuacji ekonomicznej, handlowej, aktywach czy zobowiązaniach. Wywiad gospodarczy prowadzony przez Spółkę pozyskuje informacje dotyczące wskazanego podmiotu np. potencjalnego lub […]

Aktualności
16 lipca 2019

Kancelaria Radcy Prawnego Rybszleger Sp. k. nowym członkiem Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami

Szanowni Państwo, niezmiernie miło nam poinformować, że firma Kancelaria Radcy Prawnego Rybszleger Sp. k. została Członkiem Zwyczajnym naszej Organizacji! Kancelaria Radcy Prawnego Rybszleger Sp. k. posiada jeden z największych zespołów prawniczych na rynku Trójmiejskim, w skład którego wchodzą radcowie prawni, adwokaci oraz doradcy restrukturyzacyjni. Zespół Kancelarii tworzą także wybitni eksperci z zakresu bankowości, posiadający wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami oraz w pozyskiwaniu inwestorów. Specjalizuje się w transakcjach […]

Aktualności
15 lipca 2019

Alfavox Sp. z o.o. w gronie Członków Wspierających PZZW!

Szanowni Państwo, informujemy, że Alfavox Sp. z o.o. na mocy Uchwały Zarządu PZZW oficjalnie jest członkiem wspierającym naszej organizacji. Alfavox współpracuje z firmami na 4 kontynentach tworząc rozwiązania najwyższej jakości na rynku zaawansowanych platform Customer Experience.  Jako dostawca rozwiązań doskonale identyfikuje potrzeby współczesnego klienta i dostarcza rozwiązania gwarantujące wzrost biznesu do 70%. Systemy Alfavox, oparte o moduły Business Intelligence, Data Analytics oraz Machine Learning, zostały […]

Aktualności
5 lipca 2019

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego przyjęta przez Sejm

W środę Nadzwyczajna Komisja do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK) rozpatrzyła uchwałę Senatu RP w przedmiocie poprawek do projektu ustawy Kodeks postępowania cywilnego i szeregu innych ustaw. Wszystkie poprawki zaproponowane przez komisję senacką zostały przyjęte, w tym usunięto przepisy dotyczące „podwójnej” opłaty dla źle opłaconego przez profesjonalnego pełnomocnika środka zaskarżenia. Wczoraj w godzinach wieczornych Sejm obradując na posiedzeniu plenarnym zakończył prace nad ustawą i uchwalił ją w brzemieniu uwzględniającym przyjęte przez Komisję […]

Aktualności
3 lipca 2019

Kontynuacja prac w komisjach sejmowych nad projektem ustawy w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki i Rozwoju kontynuowano obrady nad treścią propozycji zmian przepisów mających na celu ograniczenie zatorów płatniczych w sektorze B2B. Poczynając od art. 13a Projektu przyjęto poprawki, w głównej mierze o charakterze redakcyjnym dotyczące prawidłowości sformułowania analizowanych przepisów lub w zakresie przepisów odwoławczych. Uwagi krytyczne zgłoszone przez PZZW, a dotyczące istotnych z punktu widzenia rynku zarządzania wierzytelnościami kwestii takich jak administracyjne […]

Aktualności
1 lipca 2019

Nowe wyzwania i zmiany w Zarządzie Ultimo S.A.

Rada Nadzorcza Ultimo S.A. i Zarząd B2Holding podjęły decyzje o zmianach w Zarządzie Ultimo oraz strukturze regionalnej B2Holding, które wejdą w życie od 1 lipca 2019 . Prezes spółki, Adam Parfiniewicz, przyjął propozycję złożoną mu przez Radę i Zarząd B2Holding. Wiąże się to ze zmianami w samym Zarządzie Ultimo S.A i przejęciem sterów na stanowisku Prezesa Zarządu przez Anetę Borycką, dotychczasową COO spółki. Adam Parfiniewicz, oprócz kierowania Ultimo S.A., pełnił […]

Aktualności
28 czerwca 2019

Wspólne posiedzenie komisji sejmowych – obrady nad projektem ustawy w celu ograniczenia zatorów płatniczych

W czwartek, 27 czerwca, komisje sejmowe prowadzące prace nad projektem ustawy w celu ograniczenia zatorów płatniczych obradowały wspólnie nad treścią projektowych zmian w czterech obszarach: Procedura cywilna, Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, Terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Uwaga obradujących skoncentrowała się wokół kwestii niezwykle istotnej dla przedmiotowego projektu – terminów zapłaty. Wśród przegłosowanych poprawek wpływ na rynek zarządzania wierzytelnościami […]

Aktualności
27 czerwca 2019

Szybkie tempo prac nad nowelizacją KPC – procedowanie w Senacie

We wtorek, 25 czerwca, odbyło się pierwsze posiedzenie komisji senackich, których przedmiotem obrad był projekt głośnej i powszechnie już rozpoznawalnej w mediach nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego. Liczne głosy organizacji zrzeszających podmioty z rynku finansowego podniosło zarzuty m.in. wobec projektowej likwidacji właściwości przemiennej, czy rezygnacji z postępowania nakazowego prowadzonego na podstawie wyciągów z ksiąg bankowych, a także w zakresie zgłaszania zastrzeżeń do protokołu przez profesjonalnego pełnomocnika strony. Mocno krytykowane były […]

Aktualności
26 czerwca 2019

Nowy skład Zarządu i Rady Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami

Szanowni Państwo, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków zostały przeprowadzone wybory do Zarządu i Rady Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. Zarząd PZZW będzie pełnił swoje funkcje w składzie: Piotr Badowski (EULEO G. Grzesiak Sp.k.) jako Prezes Zarządu Związku, oraz jako Członkowie Zarządu: Rafał Hermański (Inkaso Hermański) oraz Radosław Cieciórski (Kancelaria Cieciórski, Wacławik). W Radzie Związku w tej kadencji zasiadać będą: Michał Kwieciński (RK Legal) – jako Przewodniczący Rady PZZW, Krzysztof Krauze (Intrum Sp. […]

Aktualności
18 czerwca 2019

Wywiad z Hubertem Dudą – Członkiem Zarządu APS Poland

Nowe technologie to przyszłość. Inwestycje w inteligentne rozwiązania wpływają na rozwój przedsiębiorstwa, pozwalają budować jego przewagę konkurencyjną, wpływają na przychody, a także wizerunek firmy. Według nowego raportu „Digital in 2018” na temat stanu rynku cyfrowego, z internetu korzysta ponad 4 miliardy ludzi na całym świecie! Oznacza to, że „online” jest blisko połowa populacji, korzystająca z aplikacji mobilnych średnio 2 godziny dziennie. Te zmiany i trendy rynkowe oraz potrzeby naszych […]

Aktualności
18 czerwca 2019

Podsumowanie Zjazdu Firm Zarządzania Wierzytelnościami oraz Walnego Zgromadzenia Członków PZZW 2019

Za nami kolejny Zjazd Firm Zarządzania Wierzytelnościami 2019, w ramach którego tradycyjnie odbyło się Forum Windykacyjne oraz Walne Zgromadzenie Członków PZZW. W tym roku wydarzenie odbyło się w dniach 13-14 czerwca w Karpaczu. Zjazd Firm Zarządzania Wierzytelnościami rozpoczął się uroczystym powitaniem Gości i Partnerów wydarzenia przez Piotra Badowskiego, Prezesa Zarządu PZZW. Oprócz wprowadzenia do dyskusji, przedstawiono informacje organizacyjne Zjazdu i dotyczące przewidzianych dla uczestników atrakcji. Pierwszym […]

Aktualności
17 czerwca 2019

De Facto Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. w gronie Członków Zwyczajnych PZZW!

Szanowni Państwo, niezmiernie miło nam poinformować, że na mocy uchwały 11 czerwca 2019 roku firma De Facto Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. została Członkiem Zwyczajnym naszej Organizacji! De Facto Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. została założona w 2008 roku i w niezmiennym składzie profesjonalnie i rzetelnie świadczy swoje usługi na terenie całego kraju. Świadczymy przede wszystkim usługi z zakresu: Usług detektywistycznych wspierających proces windykacji, windykacji należności, windykacji […]

Aktualności
14 czerwca 2019

Walne Zgromadzenie Członków PZZW – Nowy Zarząd!

Szanowni Państwo, za nami kolejne Walne Zgromadzenie Członków PZZW, które odbyło się w Karpaczu. Z przyjemnością chcemy poinformować, że podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków został wybrany nowy Zarząd Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, w skład którego wchodzą: Pan Piotr Badowski (Euleo Sp. z o.o. Sp. k.), który także został Prezesem Zarządu, Pan Rafał Hermański (Inkaso Hermański) oraz Radosław Cieciórski (Kancelaria Cieciórski, Wacławik). Serdecznie Panom gratulujemy […]

Aktualności
4 czerwca 2019

Kambit Sp. z o.o. nowym Członkiem Wspierającym PZZW!

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że firma Kambit Sp. z o.o. została zrzeszona w poczet Członków Wspierających Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. Kambit od 2001 roku jest liderem na polskim rynku w tworzeniu i dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie windykacji należności. Zespół tworzą najwyższej klasy specjaliści i praktycy z wieloletnim doświadczeniem, którzy łącząc pracę i pasję umiejętnie implementują nowoczesne technologie. Zapewnia wysokiej jakości wsparcie doradcze i bardzo dobrą […]

Aktualności