23 grudnia 2019

Komunikat: rekomendacja zachowania ostrożności w kontaktach z serwisem internetowym odzyskajnaleznosci.pl

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami zaleca ostrożność w związku z działaniami podejmowanymi przez portal odzyskajnaleznosci.pl.

Według wiadomości posiadanych przez PZZW, właściciele ww. serwisu internetowego stosują wprowadzające w błąd oznaczenia dotyczące rzekomej przynależności do Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustalono, że strona nie należy do żadnego z członków Organizacji. Ponadto zachodzi podejrzenie, że ww. portal może naruszać zbiorowe interesy konsumentów, poprzez zbieranie danych osobowych z naruszeniem przepisów polskiego prawa.

Administrator strony odzyskajnaleznosci.pl nie informuje w żadnym miejscu o swojej tożsamości, podstawach zbierania lub przetwarzania danych osobowych, ani o uprawnieniach przysługujących przekazującym dane osobowe. Jest to naruszenie obowiązku udzielania rzetelnej i prawdziwej informacji o podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą i sprzedawanych usługach, co stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

W związku z powyższym, PZZW rekomenduje konsumentom i innym podmiotom rynku zachowanie ostrożności w kontaktach z osobami związanymi z serwisem internetowym odzyskajnaleznosci.pl. Brak takiej ostrożności może mieć m.in. wpływ na kwestię bezpieczeństwa przekazywanych danych osobowych.

Aktualności