3 października 2019

WinGO.pl – windykacja online dla małych i średnich firm

Polscy przedsiębiorcy mają miliardowe długi wobec kontrahentów. Kwota zaległości widniejąca w samym tylko Krajowym Rejestrze Długów to 9,1 mld zł. Dużą część tej sumy, bo blisko 2 mld zł rocznie, firmy z sektora MŚP odzyskują od dłużników, korzystając ze wsparcia firm windykacyjnych. Kiedy zapłata od kontrahenta się opóźnia, kluczowa jest szybka reakcja przedsiębiorców i odważne korzystanie z nowoczesnych rozwiązań, jakie oferuje rynek. Nowością jest WinGO.pl – narzędzie pozwalające na wygodne i szybkie przekazywanie zleceń do windykacji online bez opłat z góry.

Dla małych i średnich firm kilka niezapłaconych faktur na duże kwoty często oznacza zachwianie płynności finansowej. Jeśli kontrahent zwleka ze zwrotem należności, najgorszym rozwiązaniem jest bierne czekanie na zwrot pieniędzy. W takiej sytuacji najważniejsze jest szybkie przypomnienie o płatności. Jeśli nie przynosi to efektów, lub widać, że kontrahent gra na zwłokę, należy podjąć stanowcze kroki. Taką możliwość daje WinGO.pl – aplikacja stworzona przez Kaczmarski Inkasso, firmę windykacyjną, która od 27 lat obsługuje wierzytelności korporacji oraz małych i średnich firm.

– Współpracujemy blisko z przedsiębiorcami od ponad ćwierć wieku, znamy doskonale ich problemy. Dlatego zaproponowaliśmy im aplikację zwiększającą wygodę korzystania z windykacji. Od teraz małe i średnie firmy mogą zainicjować w pełni online działania wobec nierzetelnych kontrahentów. Najpierw w szybki i prosty sposób zgłaszają swoich dłużników do windykacji, a  następnie na bieżąco śledzą status powierzonych spraw. Jest to jedyne na rynku rozwiązanie, gdzie przedsiębiorcy nie ponoszą żadnych kosztów wstępnych. Płacą prowizję tylko za odzyskane pieniądze – mówi Jakub Kostecki, prezes Kaczmarski Inkasso.

Wyślij zdjęcie do negocjatora

Aplikacja WinGO.pl w maksymalny sposób upraszcza współpracę z firmą windykacyjną. Jest dostępna na smartfonach, tabletach, laptopach i komputerach. W pierwszym kroku przedsiębiorca aktywuje konto użytkownika na stronie https://wingo.pl/, a następnie loguje się do aplikacji. Po wyświetleniu głównego panelu aplikacji zleca odzyskanie pieniędzy. Dostępne są trzy sposoby dodania wierzytelności do obsługi. Pierwszy – przekazanie pliku z dokumentem potwierdzającym istnienie zobowiązania, np. zdjęcie faktury wykonane telefonem lub plik PDF. Drugi – załączenie zestawienia wierzytelności w formie Excela. Ostatni sposób to wprowadzenie danych ręcznie poprzez uzupełnienie formularza. Każda z możliwości pozwala zlecić windykację krócej niż w minutę.

– Oznacza to, że np. przedsiębiorca świadczący usługi transportowe nie musi czekać aż wróci z trasy do biura i będzie miał dostęp do drukarki. Wystarczy, że zrobi zdjęcie faktury telefonem i wyśle  je prosto z drogi – wyjaśnia Jakub Kostecki.

Zlecenie błyskawicznie trafia do ekspertów Kaczmarski Inkasso. W momencie przyjęcia sprawy doświadczeni negocjatorzy nawiązują kontakt z dłużnikiem i prowadzą rozmowy zmierzające do jak najszybszego odzyskania należności. Wykorzystują do tego komplet narzędzi: rozmowę telefoniczną, wysłanie wezwania do zapłaty, kontakt e-mailowy, pozostawianie wiadomości głosowych oraz SMS. Możliwe jest również upublicznienie danych dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów BIG SA oraz na giełdzie wierzytelności. Aplikacja pozwala przedsiębiorcy na bieżąco śledzić postępy realizacji zlecenia, a gdy negocjacje zakończą się sukcesem, może on odzyskać poniesione koszty windykacji.

– Rozliczenie za usługi Kaczmarski Inkasso opiera się na zasadzie success fee, czyli klient płaci tylko za skuteczność. Przyjęcie zlecenia nie jest obciążone żadną opłatą wstępną. Wynagrodzenie w formie prowizji pobierane jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy nierzetelny kontrahent wpłaci pieniądze na poczet  zadłużenia. Stawki prowizyjne zostały określone w cenniku i są zróżnicowane w zależności od rodzaju sprawy. Warto podkreślić, że w ramach realizacji zlecenia windykacyjnego wierzyciel może odzyskać od dłużnika prowizję, jaką zapłacił za skuteczną windykację. Pozwala na to Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W tym przypadku bezpłatnie egzekwujemy ten koszt – mówi Joanna Zawadzka, dyrektor Departamentu Sprzedaży Usług Windykacyjnych Kaczmarski Inkasso.

Przeterminowane faktury trudniejsze do odzyskania

Aplikacja WinGO.pl posiada wygodny panel służący do śledzenia zleceń powierzonych do obsługi. Klient może błyskawicznie uzyskać najważniejsze informacje dotyczące zlecenia – status sprawy, aktualną kwotę zadłużenia oraz sumę odzyskanych należności.

Według najnowszego badania Krajowego Rejestru Długów „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” w II kwartale 2019 r. średni odsetek przeterminowanych należności w małych i średnich firmach wzrósł do 25,4 proc. wartości wszystkich faktur. W poprzednim kwartale wynosił znacznie mniej, bo 22,7 proc. O 13 dni wydłużył się także przeciętny okres przeterminowania faktur. Podczas gdy w pierwszych trzech miesiącach br. firmy czekały na zapłatę od kontrahentów średnio 3 miesiące i 24 dni, to w II kwartale były to już 4 miesiące i 6 dni. Co ósma niezapłacona faktura jest przeterminowana od 6 do 12 miesięcy. Tymczasem faktury przeterminowane powyżej 12 miesięcy są zdecydowanie trudniejsze do odzyskania, a zamrożone w nich pieniądze bardzo często należy spisać na straty.

Aktualności