Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami powstał w 2003 roku (pod nazwą Polskiego Związku Windykacji) w celu reprezentowania i obrony interesów działających w Polsce firm windykacyjnych, podmiotów zajmujących się obrotem wierzytelnościami, wywiadem gospodarczym oraz faktoringiem.

W chwili obecnej Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami zrzesza ponad 70 podmiotów działających na terenie całej Polski. Oprócz członków zwyczajnych będących przedstawicielami branży, Związek stowarzysza również członków wspierających, niezwiązanych bezpośrednio z branżą.

Zarząd Związku ściśle współpracuje z organizacjami pracodawców, związkami branżowymi i mediami. Celem tego współdziałania jest zwrócenie uwagi na konieczność weryfikacji wielu istniejących zapisów prawnych utrudniających m.in. prowadzenie działań windykacyjnych w Polsce, a także współuczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych dotyczących branży. Dążeniem władz organizacji jest także upowszechnianie wiedzy w zakresie szeroko pojętej działalności zarządzania wierzytelnościami.

Od 2008 roku Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami jest członkiem FENCA. Uczestnictwo w Federation of European National Collection Associations umożliwia wymianę doświadczeń z partnerskimi organizacjami branżowymi działającymi w Europie.

Misja Związku

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami jest organizacją mającą na celu zintegrowanie środowiska oraz reprezentowanie i obronę interesów branży zarządzania wierzytelnościami.

Członkostwo w Polskim Związku Zarządzania Wierzytelnościami wiąże się z prestiżem, a coroczna rekomendacja stanowi autoryzację firmy jako rzetelnego partnera biznesowego, działającego zgodnie z kanonem najlepszych praktyk.

Zarząd Związku
Piotr Badowski
Prezes Zarządu

EULEO Sp. z o.o. sp. k.
Rafał Hermański
Członek Zarządu
sprawy finansowe
organizacja konferencji
Inkaso Hermański
Rada Związku
Andrzej Mańkowski
Przewodniczący Rady Związku
AVS Polska Sp. z o.o.
Hubert Czapiński
Zastępca Przewodniczącego Rady Związku
DEBTUS
Filip Bargiełowski
Sekretarz Rady Związku
4-B Group Sp. z o.o.
Mariusz Hildebrand
Członek Rady Związku
YBT S.A.
Sylwester Makuch
Członek Rady Związku
Milton Dom Aukcyjny, Milton DPB
Marcin Nakielski
Członek Rady Związku
Alektum Sp. z o.o.
Komisja Etyki

Komisja Etyki jest organem Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami powołanym w celu rozpatrywania wszelkich spraw oraz prowadzenia mediacji związanych z naruszeniem
przez Członka Związku postanowień Zasad Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami. W zakres jej działalności wchodzą:

  •  stanie na straży przestrzegania przez Członków PZZW Zasad Etyki,
  •  udoskonalanie obowiązujących Zasad Etyki,
  • opracowanie i udoskonalanie Kodeksu Postępowania PZZW.
Katarzyna Ziółkowska
Przewodnicząca Komisji Etyki
MonPay SA
Piotr Kaźmierczak
Zastępca Przewodniczącej Komisji Etyki
EULEO Sp. z o.o. Sp.k.
Remigiusz Brzeziński
Sekretarz Komisji Etyki
Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.
Włodzimierz Szymczak
Członek Komisji Etyki
Atradius Collections B.V. Sp. z o.o.
Małgorzata Wajda
Członek Komisji Etyki
Unlock MUD Sp. z o.o.
Biuro Związku
Sylwia Falkiewicz
Project Manager
Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

+ 48 515 251 398

Dmytro Lysenko
Specjalista ds. Komunikacji
Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

+ 48 515 251 662

Aleksandra Szulc
Koordynator ds. Legislacji
Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

+48 515 251 652