FENCA

O FENCA

Federation of European National Collection Associations (FENCA) to organizacja skupiająca związki firm windykacyjnych z 22 krajów europejskich: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Członkiem FENCA może być tylko organizacja typu non-profit będąca narodowym związkiem firm windykacyjnych, przy czym każdy kraj może być reprezentowany tylko przez jedną organizację.

Głównym celem powstałej 15 stycznia 1993 roku organizacji jest sprawowanie niedochodowego patronatu dla krajowych związków windykacyjnych, w tym w szczególności:
  • promowanie rozwoju prawodawstwa Unii Europejskiej w obszarze windykacji, z uwzględnieniem interesów firm działających w branży,
  • działania na rzecz zjednoczenia krajowych związków firm windykacyjnych w obliczu rosnącej konkurencji,
  • promowanie najwyższych standardów etycznych oraz norm rzetelnego postępowania w działalności biznesowej.

Więcej informacji na temat FENCA mogą Państwo znaleźć pod adresem: www.fenca.eu

Korzyści z członkostwa w FENCA

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami jest członkiem FENCA od marca 2008 roku.

Członkostwo w Federation of European National Collection Associations:
  • jest dla Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami szansą wymiany doświadczeń z partnerskimi organizacjami branżowymi działającymi w Europie,
  • pozwala na szczegółowe zapoznanie się z regulacjami prawnymi w zakresie windykacji i obrotu wierzytelnościami, obwiązującymi w poszczególnych krajach, a także ze specyfiką krajowych rynków windykacji,
  • umożliwia podejmowanie działań lobbingowych w zakresie adaptacji w Polsce najlepszych, sprawdzonych i funkcjonujących w Europie przepisów prawnych w tym zakresie, a także zmiany uregulowań obecnie w Polsce obowiązujących, które są niejasne bądź stwarzają możliwości nadinterpretacji,
  • wpływa pozytywnie na prestiż Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami oraz jest dodatkowym czynnikiem uwiarygodniającym Związek w oczach firm z branży, organizacji rządowych, mediów i innych podmiotów działających na rynku,
  • stwarza możliwość uczestnictwa w kongresach i konferencjach, organizowanych na skalę europejską i światową,
  • umożliwia nawiązywanie relacji biznesowych z członkami innych krajowych związków firm windykacyjnych zrzeszonych w FENCA.