11 maja 2020

Webinarium: Ceny Transferowe w 2019 i 2020. Wpływ Covid-19

18 maja o godzinie 10, członek Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami Arena Advisory, serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium dotyczące cen transferowych. W trakcie webinaru omówione zostaną obowiązki za rok 2019 oraz implikacje Covid-19 na obowiązki za rok 2020. W trakcie wydarzenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in. procedur i wymogów sporządzania dokumentacji podatkowej oraz obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych związanych z cenami transferowymi. Omówione zostaną także kwestie rosnącej odpowiedzialności karno-skarbowej członków zarządu i wpływu ewentualnych korekt na rozliczenia VAT i celne. W drugiej części webinarium omówiony będzie wpływ kryzysu wywołanego przez koronawirusa na transakcje z podmiotami powiązanymi.

Termin: 18 maja godz. 10.

Do kogo jest adresowane webinarium?

Webinarium jest kierowane przede wszystkim do członków zarządu, dyrektorów finansowych, managerów działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za ceny transferowe i rozliczenia podatkowe.

Agenda:

Blok I: Rok 2019 – punkt wyjścia i podsumowanie najważniejszych założeń.

  • Kto jest zobowiązany do sporządzania dokumentacji?
  • Zakres obowiązków sprawozdawczych.
  • Odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu i sankcje.
  • Uprzednie porozumienia cenowe (APA) i korekty cen transferowych.

Blok II: Rok 2020, czyli ceny transferowe w czasach kryzysu.

  • Wpływ COVID-19 na transakcje w 2020 roku.
  • Nadzwyczajne okoliczności.
  • Warunki rynkowe.
  • Co robić, aby wypełnić obowiązki za 2020 rok?

Rejestracja:

https://arenaadvisory.clickmeeting.pl/ceny-transferowe-w-2019-i-2020-wplyw-covid-19/register

Prelegenci:

 Joanna Żmuda-Trzebiatowska – Tax Managing Partner, Licencjonowany doradca podatkowy z 14-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie cen transferowych i doradztwa podatkowego dla międzynarodowych grup kapitałowych. Odpowiedzialna za projekty dotyczące analiz benchmarkingowych, dokumentacji cen transferowych, polityki cen transferowych i przeglądów cen transferowych na rzecz przedsiębiorstw wielonarodowych oraz spółek notowanych na GPW.

Jakub Patalas – Transfer Pricing & Valuations Manager, specjalizujący się w cenach transferowych i doradztwie dla grup kapitałowych. Przeprowadził szereg projektów w zakresie analiz porównawczych, benchmarkingu instrumentów finansowych, przygotowywania dokumentacji Local File i Masterfile, opracowywania analiz ekonomiczno-finansowych i rynkowej wyceny opłat licencyjnych m.in. dla podmiotów z branży finansowej, technologicznej, farmaceutycznej i deweloperskiej.

Wydarzenia , , ,