31 maja 2019

Spotkanie PZZW i Ministerstwa Cyfryzacji – 24 maja 2019!

Misją naszej organizacji jest aktywnie włączanie się w prace legislacyjne oraz w dyskusje dotyczące zmian prawa, które istotnie wpływają na rynek zarządzania wierzytelnościami. 24 maja w Ministerstwie Cyfryzacji miało miejsce spotkanie, w którym udział wzięli: Pan Minister Karol Okonski, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Dyrektor Anna Weber i Dyrektor Katarzyna Kopytowska z Departamentu Systemów Państwowych, Maciej Groń z Departamentu Polityki Międzynarodowej Ministerstwa Cyfryzacji oraz Piotr Badowski, Prezes Zarządu PZZW, Dariusz Sikora, Pełnomocnik PZZW ds. Legislacji oraz Piotr Gajda, Intrum. Celem spotkania było m.in. podjęcie dyskusji o możliwości dostępu do różnorodnych rejestrów państwowych, w celu umożliwienia bezpiecznej i wiarygodnej identyfikacji konsumentów i przedsiębiorców na każdym etapie procesu dochodzenia wierzytelności. Zwrócono również uwagę na potrzebę zmian w zakresie doręczeń w świetle planowanej nowelizacji k.p.c., ze szczególnym uwzględnieniem projektowanego systemu eDoręczeń, oraz przedstawiono pierwsze doświadczenia wynikające z korzystania z aplikacji mObywatel. Cieszymy się, że spotkanie z przedstawicielami MC przebiegło w atmosferze zrozumienia dla potrzeb zgłaszanych przez branżę zarządzania wierzytelnościami.

Aktualności , , ,