21 marca 2022

Spółka Debex Polska wykluczona ze struktur PZZW

Szanowni Państwo!

Na wniosek Zarządu Rada Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami w drodze uchwały podjęła decyzję o wykluczeniu ze struktur Związku Spółki Debex Polska.

Uzasadnieniem dla wszczęcia postępowania był wymóg postępowania zgodnego z konsensusem osiągniętym w wyniku rozmów na arenie międzynarodowej, wywołanych wszczęciem przez Federację Rosyjską konfliktu zbrojnego na Ukrainie, w przedmiocie zaprzestania współpracy z podmiotami gospodarczymi powiązanymi kapitałowo, nawet pośrednio, z Federacją Rosyjską.

Rada uznała, iż zaistniała szczególna okoliczność uzasadniająca zastosowanie podstawy wykluczenia Spółki ze struktur członkowskich Związku wynikającej z par. 15 pkt 1 1 Statutu Związku.

Aktualności , ,