29 grudnia 2017

Przyjęcie kancelarii Gostyński i Wspólnicy Sp. k. w poczet członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że kancelaria Gostyński i Wspólnicy Sp. k. została zrzeszona w poczet Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami.

 

Gostyński i Wspólnicy Sp. k.

Gostyński i Wspólnicy Sp. k. to kancelaria adwokacka specjalizująca się w międzynarodowych sprawach gospodarczych, w tym w sprawach windykacyjnych. Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące roszczeń pieniężnych na wszystkich etapach, tj. od etapu polubownego, przez postępowanie sądowe lub arbitrażowe do postępowania egzekucyjnego. Od 2008 r. Kancelaria Gostyński i Wspólnicy Sp. k. reprezentowała wierzycieli w ponad 500 międzynarodowych sprawach windykacyjnych o dużej wartości, z czego szereg spraw w ramach postępowań sądowych i egzekucyjnych. Kancelaria wielokrotnie reprezentowała również wierzycieli w postępowaniach przed polskimi i zagranicznymi trybunałami arbitrażowymi.

www.gostynski.net

Aktualności , , ,