29 maja 2019

Prace nad kodeksem branżowym PZZW ZAKOŃCZONE!

Zasady Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami

Zasady Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami PZZW

 

Dzisiaj oficjalnie zakończyliśmy pracę nad nowelizacją kodeksu branżowego Polskiego Związku Zarządzania WierzytelnościamiZasadami Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami.

W poniedziałek tj. 27 maja br. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej, której członkowie ponad pięć godzin wspólnie obradowali i prowadzili dyskusję nad treścią postanowień kodeksu, w oparciu o uzyskanie w ramach przeprowadzonych konsultacji propozycje i uwagi Członków Związku.

Dziękujemy wszystkim Członkom za udział w konsultacjach nad projektem dokumentu, przesłanie swoich opinii i komentarzy, które dostarczyły nam informacji o potrzebach branży, zwróciły uwagę na istotne kwestie wrażliwe pod kątem etycznego działania na rynku finansowym.

Podziękowania kierujemy do Członków Grupy Roboczej powołanej przy PZZW w listopadzie ubiegłego roku. To dzięki pracy tych przedstawicieli firm o różnym profilu działalności zjednoczonych w realizacji wspólnego celu –  uregulowania branży zarządzania wierzytelnościami, udało się opracować projekt Zasad Etyki.

Szczególne podziękowania należą się Panu Krzysztofowi Sołkiewiczowi, przewodniczącemu Grupy, za trud włożony w prace nad treścią i strukturą kodeksu; dni spędzone nad ujęciem w dokumencie kwestii mających istotne znaczenia dla prowadzenia czynności windykacyjnych, dostosowanie obowiązującego kodeksu branżowego do zmieniającego się prawa, technologii i postępowania na tym rynku.

Uchwalenie dokumentu – Zasad Etyki Branży Zarządzania Wierzytelnościami PZZW zostanie poddane pod głosowanie na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków podczas Zjazdu Firm Zarządzania Wierzytelnościami PZZW (13-14 czerwiec 2019 r., Karpacz).

 

Aktualności