Celem związku jest:

 • reprezentacja interesów gospodarczych członków Związku, w szczególności wobec organów państwowych,
 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,
 • tworzenie pozytywnego wizerunku i przełamywanie złych stereotypów  dotyczących przedmiotu działalności członków Związku,
 • działalność oświatowa w zakresie obrotu wierzytelnościami, windykacji i wywiadu gospodarczego.

 

Związek realizuje swoje cele przez:

 • wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawnych, dotyczących zagadnień związanych z obrotem wierzytelnościami, windykacją i wywiadem gospodarczym,
 • uczestnictwo w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych w dziedzinie obrotu wierzytelnościami, windykacji i wywiadu gospodarczego, w tym również inspirowanie inicjatyw prawodawczych,
 • opracowywanie i wdrażanie norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej członków Związku,
 • wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Związku,
 • organizowanie konferencji branżowych, w szczególności z udziałem przedstawicieli firm zajmujących się windykacją oraz wywiadem gospodarczym, parlamentarzystów, przedstawicieli administracji, mediów, korporacji prawniczych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, przedstawicieli innych środowisk zawodowych i społecznych, związanych z problematyką windykacji i wywiadu gospodarczego,
 • działalność edukacyjną, polegającą na stosowaniu jednolitych kryteriów szkoleń kandydatów na windykatorów i osób zajmujących się wywiadem gospodarczym (detektywów) oraz członków Związku i innych osób związanych z windykacją, jak też wywiadem gospodarczym; wspieranie rozwoju usług w dziedzinie obrotu wierzytelnościami, windykacji i wywiadu gospodarczego,
 • stałe utrzymywanie kontaktów i współpracę z ugrupowaniami parlamentarnymi i organami administracji oraz krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o celach zbieżnych z celami Związku,
 • patronowanie ogólnopolskim wydarzeniom branżowym.