6 października 2020

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami

30 września 2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce, wydarzenie po raz pierwszy zostało przeprowadzone w formie wideokonferencji.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków PZZW przedstawiona została informacja o stanie spraw Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami oraz podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań Organów Związku za rok 2019 oraz udzieleniu absolutoriów ich Członkom.

W ramach porządku obrad przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Rady i Komisji Etyki Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. Do Rady PZZW dołączyli Pan Mariusz Hildebrand (YBT S.A.) oraz Pan Sylwester Makuch (Milton DPB Sp. z o.o.), natomiast do Komisji Etyki PZZW dołączyły Pani Katarzyna Ziółkowska (MonPay SA) i Pani Małgorzata Wajda (Unlock MUD Sp. z o.o.).

Serdecznie gratulujemy nowo wybranym członków Organów Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami!

Na zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków został przedstawiony przez Zarząd PZZW plan działalności i plan finansowy na lata 2020 i 2021.

Gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia Członków PZZW za uczestnictwo w takim ważnym wydarzeniu i żywimy nadzieję na dalsze aktywne uczestnictwo w inicjatywach podejmowanych przez Związek!

Aktualności