22 czerwca 2023

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami

20 czerwca 2023 r. odbyło się jubileuszowe 20 Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. Tym razem wydarzenie miało miejsce w Krakowie w Hotelu Pod Wawelem.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków PZZW przedstawiona została informacja o stanie spraw Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami oraz podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań Organów Związku za rok 2022, oraz udzieleniu absolutoriów ich Członkom. Został także przedstawiony przez Zarząd PZZW plan działalności na kolejne lata oraz korekta Statutu Związku.

W ramach porządku obrad zostały przeprowadzone wybory do Zarządu, Rady i Komisji Etyki Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami.

Zarząd PZZW będzie pełnił swoje obowiązki w składzie:

 • Piotr Badowski (Euleo Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu,
 • Rafał Hermański (Inkaso Hermański Sp. z o.o.) – Członek Zarządu.

W skład Rady PZZW weszli:

 • Filip Bargiełowski (4-b Group Sp. z o.o.),
 • Hubert Czapiński (Debtus),
 • Michał Kinkel (AOW Faktoring S.A.),
 • Krzysztof Madej (Kancelaria Way To Solution),
 • Sylwester Makuch (Milton Inkaso Sp. z o.o.),
 • Andrzej Mańkowski (AVS Poland Sp. z o.o.),
 • Sylwia Pastusiak-Brzezińska (E-wierzyciel.pl Sp. z o.o.),
 • Łukasz Szmit (DSK Depa Kuźmiak Szmit Jackowski Sp. K.),
 • Ewa Zakowicz (Asseta S.A.).

Po zakończeniu obrad odbyło się posiedzenie Rady PZZW, na którym zostały przeprowadzone wybory do Prezydium Organu:

 • Hubert Czapiński objął stanowisko Przewodniczącego Rady,
 • Andrzej Mańkowski został Zastępcą Przewodniczącego Rady,
 • Sylwia Pastusiak-Brzezińska objęła stanowisko Sekretarza Rady Związku.

Do Komisji Etyki wybrano:

 • Bogusław Bieda (Vindicat Sp. z o.o.),
 • Remigiusz Brzeziński (Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A.),
 • Piotr Kaźmierczak (Euleo Sp. z o.o.),
 • Weronika Malinowska (Link Financial S.A.),
 • Marcin Nakielski (Alektum Sp. z o.o.),
 • Włodzimierz Szymczak (Atradius Collections B.V. Oddział w Polsce Sp. z o.o.),
 • Katarzyna Ziółkowska (MonPay SA).

Po zakończeniu obrad WZC odbyło się posiedzenie Komisji Etyki, na którym również zostały przeprowadzone wybory prezydium:

 • Katarzyna Ziółkowska – Przewodnicząca Komisji Etyki,
 • Piotr Kaźmierczak – Zastępca Przewodniczącej,
 • Remigiusz Brzeziński – Sekretarz Komisji Etyki. 

Po zakończeniu obrad swoją prezentację przedstawili Pan Sergiej Fuks z AMA Institute oraz Pan Sławomir Grzybek z BIK SA. Prezentacja dotyczyła przedstawienie koncepcji wykorzystania sztucznej inteligencji oraz gospodarki współdzielonej w celu jej budowy i wdrożenia w firmach z branży zarządzania wierzytelnościami.

Gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia Członków PZZW za uczestnictwo w takim ważnym wydarzeniu i żywimy nadzieję na dalsze aktywne uczestnictwo w inicjatywach podejmowanych przez Związek!

Aktualności