16 września 2021

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Związku Zarzadzania Wierzytelnościami (14 września 2021r.)

Szanowni Państwo,

14 września 2021 roku odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. W tym roku, dzięki uprzejmości Kancelarii Prawnej Inkaso WEC Sp. z o. o. oraz Widzew Łódź S.A., mieliśmy przyjemność uczestniczyć w obradach na Stadionie Widzewa.

Podczas obrad przedstawione zostały Sprawozdania z działalności Organów PZZW oraz Sprawozdanie Finansowe Związku, podjęte uchwały w przedmiocie ich zatwierdzenia oraz uchwały o udzielenie absolutoriów ich członkom.

Przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Organów Związku. Do Rady PZZW dołączyła Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska (Kancelaria Prawna Inkaso WEC Sp. z o. o.), a do Komisji Etyki dołączyli: Pani Weronika Malinowska (Obligo S.A.), Pan Michał Kinkel (AOW Faktoring S.A.) i Pan Krzysztof Madej (Way to Solution). Serdecznie witamy nowych członków Rady i Komisji Etyki PZZW!

Na koniec obrad  został zaprezentowany nowy Projekt Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami zainicjowany przez Komisję Etyki „Edukacyjnie o windykacji”. Projekt ma przede wszystkim na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat poszczególnych etapów windykacji, natury relacji wierzyciel-dłużnik, zagrożeń związanych ze spiralą zadłużenia, utratą płynności, odwlekaniem spłaty długów. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zdobywane przez lata w codziennej pracy pracujemy nad stworzeniem przewodnika w zakresie etycznego, zgodnego z prawem i dobrymi praktykami rynkowymi dochodzenia wierzytelności. Ma zawierać procedury windykacyjne oraz kroki i narzędzia, jakie można użyć w celu wyjścia z zadłużenia, opisane w przystępnej formie z pominięciem języka specjalistycznego i terminologii prawniczej.

Gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w takim ważnym wydarzeniu, a także zachęcamy do dalszego aktywnego uczestnictwa we wszystkich projektach i inicjatywach Związku!

Wydarzenia , , , , ,