11 stycznia 2024

Podsumowanie roczne działalności Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami

Rok 2023 zamknęliśmy świetnymi wynikami. Realizowaliśmy nowe projekty, monitorowaliśmy i analizowaliśmy ciągle zmieniający się rynek zarządzania wierzytelnościami oraz kontynuowaliśmy prace w zakresie godnej reprezentacji naszej branży i wzmacniania głosu przedsiębiorców.

Aktywności Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami koncentrowały się na realizacji bieżących zadań w pięciu obszarach, kolejno:

  1. Sprawy związkowe
  2. Współpraca z organizacjami branżowymi
  3. Legislacja
  4. Projekty
  5. Badania rynku

Chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym firmom członkowskim i współpracującym z nami organizacjom za aktywny udział w życiu Związku w 2023 roku!

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką przedstawiającą szczegółową listę aktywności PZZW z ubiegłego roku, z którą można zapoznać się poprzez link: https://pzzw.pl/wp-content/uploads/2024/01/Podsumowanie-roku-2023_infografika.pdf

Aktualności , , ,