5 stycznia 2022

Podsumowanie roczne działalności Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami

Drodzy Państwo!

Niedawno zamknęliśmy kolejny rok działalności Związku, co oznacza, że możemy już podsumować co się wydarzyło w 2021 roku.

Rok 2021 można interpretować różnie, ale na pewno można zaliczyć do udanych.

W kwietniu odbyła się Konferencja Credit Management Cyber Days, która po raz pierwszy odbyła się online poprzez platformę Avatarland – wirtualne centrum kongresowe. Nowatorskie rozwiązanie zapewniło wrażenie, a na ile to możliwe w obecnym czasie, realnego uczestnictwa w wydarzeniu, w tym przemieszczanie się bez ograniczeń w czasie pandemii.

W ciągu tych dwóch wspaniałych dni mieliśmy przyjemność wysłuchać wystąpień znakomitych gości – ekspertów w swoich dziedzinach reprezentujących przedsiębiorstwa z rynku finansowego, organizacje branżowe, instytuty naukowe i organy państwowe. Warstwa merytoryczna CMCD 2021 została podzielona na cztery bloki tematyczne i 22 prelekcje obejmujące zagadnienia związane z sytuacją przedsiębiorców w dobie pandemii, ostatnimi trendami gospodarczymi, dochodzeniem wierzytelności i pozyskiwaniem źródeł finansowania w trakcie lockdown’u gospodarki, perspektywami branży finansowej na najbliższe lata, czy kosztami związanymi z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej i nową rzeczywistością. Nie zabrakło również gości z zagranicy, którzy przybliżyli uczestnikom realia gospodarcze i społeczne w Europie i Ameryce Łacińskiej.

Podczas uroczystej szóstej edycji Gali Loan Magazine Awards 2021, Pan Piotr Badowski, Prezes Zarządu Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, otrzymał wyróżnienie TOP50 Managers of Loan Market in Poland. Wyróżniony został jako jeden z managerów przyczyniających się do zmian w szeroko rozumianej branży finansowej.

We wrześniu odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. W tym roku, dzięki uprzejmości Kancelarii Prawnej Inkaso WEC Sp. z o. o. oraz Widzew Łódź S.A., mieliśmy przyjemność uczestniczyć w obradach na Stadionie Widzewa.

Podczas obrad przedstawione zostały Sprawozdania z działalności Organów PZZW oraz Sprawozdanie Finansowe Związku, podjęte uchwały w przedmiocie ich zatwierdzenia oraz uchwały o udzielenie absolutoriów ich członkom.

Przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Organów Związku. Do Rady PZZW dołączyła Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska (Kancelaria Prawna Inkaso WEC Sp. z o. o.), a do Komisji Etyki dołączyli: Pani Weronika Malinowska (Obligo S.A.), Pan Michał Kinkel (AOW Faktoring S.A.) i Pan Krzysztof Madej (Way to Solution).

Podczas wydarzenia został zaprezentowany nowy Projekt Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami zainicjowany przez Komisję Etyki „Edukacyjnie o windykacji”. Projekt ma przede wszystkim na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat poszczególnych etapów windykacji, natury relacji wierzyciel-dłużnik, zagrożeń związanych ze spiralą zadłużenia, utratą płynności, odwlekaniem spłaty długów. Ma zawierać procedury windykacyjne oraz kroki i narzędzia, jakie można użyć w celu wyjścia z zadłużenia, opisane w przystępnej formie z pominięciem języka specjalistycznego i terminologii prawniczej.

Kancelaria PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global i Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami wspólnie zorganizowali webinar: Praca zdalna – propozycje nowych rozwiązań i ich skutki dla pracodawców. Podczas webinaru omówione zostały między innymi następujące zagadnienia:

  • Kto, kiedy i gdzie będzie mógł świadczyć pracę zdalną?
  • Czy zmiany przepisów spowodują konieczność zmiany aktualnych regulaminów pracy zdalnej?
  • Jakie koszty pracy zdalnej pracodawca będzie musiał pokryć i w jakiej wysokości?
  • Kto będzie odpowiadać za BHP?
  • Czy praca zdalna w trybie hybrydowym będzie dopuszczalna?
  • Okazjonalna praca zdalna – nowość czy uregulowanie praktyki?

Moderatorem spotkania był Członek Zarządu PZZW Pan Rafał Hermański.

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami objął swoim Patronatem Konferencję „Windykacja i zarządzanie należnościami”, organizowaną przez Puls Biznesu. Wydarzenie odbyło się 3 grudnia 2021 roku w formie online. Celem konferencji było wyjście naprzeciw problemom zarządzania należnościami poprzez analizę aktualnych trendów i budowanie optymalnych modeli procesów windykacyjnych.

Do grona członków PZZW dołączyło kilka nowych podmiotów, w tym wspierające branżę windykacyjną oferujące usługi dedykowane dochodzeniu należności na rynku. Zasilenie struktur Związku niewątpliwie przyczyni się do wzmocnienia głosu przedsiębiorców w trwającej pandemicznej rzeczywistości, która rodzi potrzebę silnej reprezentacji wobec zmian w otoczeniu prawnym, gospodarczym i wzmożonej aktywności w obszarze nowych technologii.

W okresie przedświątecznym Związek zorganizował wspólną akcję wspierającą Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. W tym wyjątkowym miejscu, gdzie czas płynie wolniej, a ludzie robią wszystko co mogą by otoczyć troską ludzi u kresu ich życiowej drogi, by mogli odejść w sposób godny, pozbawiony bólu i samotności. Pracownicy otaczają wsparciem również rodziny osób chorych. To trudna praca, tym bardziej, że hospicjum zmaga się z ogromnymi problemami finansowymi. Z otrzymanych od Członków PZZW środków i przesyłek zostały zgromadzone paczki świąteczne i przekazane do Hospicjum.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Wam, drogim Członkom, za udział w życiu Związku w tym niełatwym 2021 roku!

Aktualności , ,