26 czerwca 2019

Nowy skład Zarządu i Rady Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami

Szanowni Państwo,

podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków zostały przeprowadzone wybory do Zarządu i Rady Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami.

Zarząd PZZW będzie pełnił swoje funkcje w składzie: Piotr Badowski (EULEO G. Grzesiak Sp.k.) jako Prezes Zarządu Związku, oraz jako Członkowie Zarządu: Rafał Hermański (Inkaso Hermański) oraz Radosław Cieciórski (Kancelaria Cieciórski, Wacławik).

Zarząd PZZW: Radosław Cieciórski, Piotr Badowski, Rafał Hermański

W Radzie Związku w tej kadencji zasiadać będą: Michał Kwieciński (RK Legal) – jako Przewodniczący Rady PZZW, Krzysztof Krauze (Intrum Sp. z o.o.) – Zastępca Przewodniczącego Rady PZZW, Joanna Roguska-Ciborska (PRA Group Sp. z o.o.) – Sekretarz Rady Związku, Filip Bargiełowski (4-b Group Sp. z o.o.), Hubert Czapiński (Debtus), Jakub Kostecki (Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o. Sp.k.), Andrzej Mańkowski (AVS Polska Sp. z o.o.), Marcin Nakielski (Alektum Sp. z o.o.), Adam Parfiniewicz (Ultimo S.A.) oraz Urszula Rybszleger (Kancelaria Radcy Prawnego Urszuli Rybszleger Sp. k.).

Rada PZZW (od lewej): Adam Parfiniewicz, Marcin Nakielski, Filip Bargiełowski, Jakub Kostecki, Hubert Czapiński, Andrzej Mańkowski, Joanna Roguska-Ciborska, Krzysztof Krauze, Michał Kwieciński

Powołani zostali także Członkowie Komisji EtykiRemigiusz Brzeziński (Kancelaria Inkaso WEC), Roma Eywik-Molak (Polska Sieć Windykacji Sp. z o.o.), Katarzyna Gosiewska (Vindix S.A.), Piotr Kaźmierczak (EULEO Sp. z o.o. Sp.k.), Patryk Laskorzyński (Kredyt Inkaso S.A.), Krzysztof Sołkiewicz (Pretorius Sp. z o.o.), Agnieszka Surowiec (Intrum Sp. z o.o.), Włodzimierz Szymczak (Atradius Collections Sp. z o.o.), Mariusz Trajfacki (PRA Group Sp. z o.o.), Małgorzata Widomska (Ultimo S.A.).

Pierwsze posiedzenie Komisji Etyki Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami odbędzie się 19 lipca br., które będzie miało na celu:

  • wybranie składu Prezydium Komisji Etyki – Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza,
  • omówienie zadań i planu działania Komisji Etyki na najbliższe lata,
  • omówienie spraw organizacyjnych, w tym kolejnych posiedzeń Komisji i sposób prowadzenia prac organu.
Aktualności , , , , ,