2 lutego 2016

Nowy członek Polskiego Związku Windykacji – Direct Debt Contact S.A.

OPIS DZIAŁALNOŚCI – GENEZA POWSTANIA

Direct Debt Contact S.A. prowadzi działalność w obszarze usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami, w szczególności koncentruje się na serwisowaniu oraz nabywaniu na własny rachunek konsumenckich wierzytelności masowych oraz wierzytelności z rynku B2B.

Direct Debt Contact S.A. należy do Grupy Kapitałowej Runicom S.A. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu.

Runicom S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej PCH Capital S.A. , której pomysłodawcą, założycielem i jedynym akcjonariuszem jest Pan Piotr Marek Chmielewski.

Direct Debt Contact S.A. pomaga poprawić płynność finansową podmiotów gospodarczych oferując usługę serwisowania wierzytelności, względnie nabycia pakietu wierzytelności bezspornych, wymagalnych i potwierdzonych lub uznanych przez dłużników. Oferta każdorazowo dopasowana jest do konkretnego portfela wierzytelności i wynika z analizy sytuacji finansowej i majątkowej dłużników.

Spółka świadczy następujące usługi:

Usługa monitoringu płatności

Usługa windykacji polubownej

Usługa windykacji terenowej

Windykacja sądowa

Zakup portfeli wierzytelności

ZARZĄDZAJĄCY

Robert Sieńkowski – Prezes Zarządu

Robert Sieńkowski jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1995 – 1997 roku był związany z Ernst & Young Audit Sp.z o.o., gdzie zajmował sie badaniem sprawozdań finansowych. Od 1999 do 2007 pracował jako Dyrektor Finansowy w firmach związanych z rynkiem mediów (m.in.Radio WAWA S.A., Dialog–Galicja Sp. z o.o., Lowe GGK Sp. z o. o., Inititive Media Warszawa Sp. z o.o.). W latach 2008–2010 był Dyrektorem Finansowym i Generalnym w Internet Group S.A., jak również członkiem zarządu i Dyrektorem operacyjnym Ad–net S.A. Od 2010 prowadzi własną działalność doradczą związaną z rynkiem kapitałowym. Obecnie pełni funkcje zarządcze i nadzorcze w spółkach z Grupy Kapitałowej PCH Capital S.A.

Wojciech Lasoń – Dyrektor Zarządzający

Wojciech Lasoń jest absolwentem Wydziału Inżynieryjno Ekonomicznego Przemysłu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od wielu lat związanym z rynkiem finansowym, w szczególności z windykacją. Drogę zawodową w tej dziedzinie rozpoczął w Provident Polska S.A., a następnie Coface Poland Sp. z o.o. W ostatnich latach był związany ze Spółką Regita Sp. z o. o., gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Działu Windykacji. Podobne funkcje pełnił wcześniej w Polskich Książkach Telefonicznych oraz w Call Center Poland.

Aktualności