15 maja 2019

Kancelaria Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy Spółka Partnerska nowym Członkiem PZZW!

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że Kancelaria Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy została zrzeszona w poczet Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami!

Kancelaria Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy spółka partnerska jest niezależną firmą prawniczą działającą na rynku od niemal 20 lat. Kancelaria  DKK oferuje  kompleksową obsługę windykacyjną w pełnym cyklu odzyskiwania należności. W czasie dotychczasowej praktyki Kancelaria wypracowała mechanizmy skutecznego dochodzenia wierzytelności, przy uwzględnieniu ciągle zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Kancelaria DKK prowadzi windykację na rzecz klientów ze wszystkich branży gospodarki oraz podmiotów świadczących usługi masowe,  w tym  liderów sprzedaży energii elektrycznej. W swojej działalności Kancelaria wykorzystuje nowoczesne elementy windykacji należności takie jak: elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU), rejestry dłużników, wywiadownie, dodatkowo dysponuje nowoczesnym oprogramowaniem skomunikowanym z programem e-Sądu. Zastosowanie powyższych rozwiązań umożliwia klientom Kancelarii stały dostęp do ww. programu dając im możliwość uzyskiwania wiedzy o każdym etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego. Dbając o dobre imię klienta, Kancelaria kładzie  szczególny nacisk na utrzymanie poprawnych relacji z dłużnikiem zaś wszystkie działania zmierzające do odzyskania wierzytelności prowadzone są w oparciu o przepisy prawa oraz zgodnie z zasadami etyki.

Więcej informacji uzyskać można na stronie : www.kancelariadkk.pl

Aktualności , , ,