6 lutego 2019

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji

28 stycznia, Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych, to dobry powód do podsumowania dotychczasowych prac w zakresie wdrożenia RODO. Okazją ku temu była konferencja, która odbyła się dzisiaj w Ministerstwie Cyfryzacji.

Gospodarzem konferencji był Minister Cyfryzacji Marek Zagórski. Podsumował on, również w formie krótkiego filmu, historię trwających już ponad dwa lata prac nad przystosowaniem organów państwowych i prywatnych przedsiębiorców do wdrożenia RODO. Podziękował on również wszystkim osobom zaangażowanym w ten proces, zarówno po stronie Ministerstwa, jak i zewnętrznych doradców.

W spotkaniu wziął udział także Ambasador Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Jonathan Knott. Podkreślił on, że ochrona danych osobowych w kontekście Brexitu jest przedmiotem zainteresowania po stronie Brytyjczyków. Odpowiednie uregulowanie tych kwestii na poziomie międzynarodowym, niezależnie od scenariusza wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ma kluczowe znaczenie dla zachowania wymiany handlowej. W spotkaniu zdalnie udział wzięła także Komisarz ds. sprawiedliwości, spraw konsumenckich i równości płci w Komisji Europejskiej, Członek Komisji Europejskiej Pani Věry Jouroveja. Podkreśliła ona dobre przygotowanie Polski na wdrożenie RODO i zakreśliła perspektywy prac na najbliższe miesiące.

Na koniec Minister wręczył podziękowania członkom Grupy Roboczej ds. RODO przy Ministerstwie Cyfryzacji za ich wkład w prace nad racjonalnym wdrożeniem unijnego rozporządzenia i wyjaśnianiem RODO – absurdów w poradnikach adresowanych dla przedsiębiorców. Podziękowania otrzymał także zasiadający w Grupie Roboczej z ramienia Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami dr Jan Prasałek z RK RODO. Praca w Ministerstwie nie kończy się jednak na opracowaniu pierwszych poradników. O kolejnych etapach będziemy informowali na bieżąco.

Podziękowanie dla dr Jana Prasałka za udział w pracach Grupy Roboczej

Aktualności , ,