15 czerwca 2018

Zjazd Firm Zarządzania Wierzytelnościami 2018 – podsumowanie

Szanowni Państwo!

Za nami III Zjazd Firm Zarządzania Wierzytelnościami 2018, w ramach którego odbyło się XV, jubileuszowe Walne Zgromadzenie Członków PZZW. W tym roku wydarzenie to odbyło się w dniach 7-9 czerwca 2018 r. w Częstochowie.

Zjazd Firm Zarządzania Wierzytelnościami 2018 rozpoczął się uroczystym powitaniem Szanownych Gości i Partnerów wydarzenia przez Piotra Badowskiego, Prezesa Zarządu PZZW. Moderator spotkania, Rafał Hermański, Członek Zarządu PZZW, oprócz wprowadzenia do dyskusji, przedstawił informacje organizacyjne Zjazdu i opowiedział o atrakcjach i niespodziankach, jakie czekają na uczestników spotkania.

W pierwszej kolejności uczestnicy mieli możliwość wysłuchania ciekawej prezentacji Serhija Fuksa z AMA Institute o tym, jak w praktyce wykorzystywana jest analityka do promowania etycznego prowadzenia działalności gospodarczej.

Następnie goście mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w inspirującym panelu dyskusyjnym koordynowanym przez Michała Kwiecińskiego i Michała Rączkowskiego z Kancelarii RK Legal, dotyczącym bieżących zmian prawnych sektora zarządzania wierzytelnościami. Dyskusja ta okazała się być bardzo żywiołowa i wielce interesująca dla całego Zgromadzenia.

Na zakończenie, dr Krzysztof Matela przedstawił swoje przemyślenia i wizję przyszłości branży zarządzania wierzytelnościami na następne 5 lat.

Po niezwykle interesujących debatach odbyło się XV Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, podczas którego zapadły kluczowe decyzje dla rozwoju Organizacji (m.in. propozycja nowego Statutu Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami oraz sposobu naliczania składek członkowskich).

W trakcie Walnego Zgromadzenia Członków odbyły się również wybory uzupełniające do Rady Związku. Do grona, w którym zasiadali: Paweł Janus, Michał Kinkel, Krzysztof Krauze, Jarosław Kułakowski, Michał KwiecińskiPiotr Karol Potempa dołączyli: Filip Bargiełowski (Prezes Zarządu 4-B Group Sp. z o.o.), Jakub Kostecki (Prezes Zarządu Kaczmarski Inkasso S.A. Sp.k.), Bogusław Lewantowicz (Wiceprezes Zarządu Panfil Gross Collection Sp. z o.o.) oraz Adam Parfiniewicz (Prezes Zarządu ULTIMO S.A.). Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Po zakończeniu XV Walnego Zgromadzenia Członków PZZW odbyło się wspólne posiedzenie Rady i Zarządu PZZW. Podczas spotkania ukonstytuowała się Rada Związku i przeprowadzono wybory Prezydium Rady. Zaszczytne funkcje objęli w nim: Michał Kwieciński jako Przewodniczący, Krzysztof Krauze jako Wiceprzewodniczący oraz Bogusław Lewantowicz jako Sekretarz Rady Związku. Serdeczne gratulacje!

W trakcie Zjazdu Firm Zarządzania Wierzytelnościami na ręce Zarządu PZZW została również złożona statuetka z okazji jubileuszu 15-lecia działalności PZZW. Firmom Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o. Sp. k. i Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA dziękujemy za wyróżnienie i uhonorowanie naszych dotychczasowych działań! Mamy nadzieję, że kolejne lata będą dla PZZW równie owocne i wartościowe, a jubileusz 15-lecia stanie się inspiracją do dalszego dbania o integrację branży i nakreślania norm etycznych rynku zarządzania wierzytelnościami.

Serdeczne podziękowania składamy przede wszystkim Partnerom za wsparcie w organizację naszego wydarzenia. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się firmom: AMA Institute Sp. z o.o. Sp. k., EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o., Intrum Justitia Sp. z o.o., Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o., Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A., 4-B Group Sp. z o. o., Krajowy Rejestr Długów BIG S.A., KAMBIT Sp. z o.o., RK Legal (Rączkowski Kwieciński Adwokaci).

Gorące podziękowania kierujemy również do wszystkich uczestników, których mieliśmy przyjemność gościć w Częstochowie. Każdy zabrany głos był dla nas cenny i sprawił, że podjęta przez Państwa dyskusja była intensywna i efektywna.

Żywimy również nadzieję na dalsze Państwa aktywne uczestnictwo w inicjatywach podejmowanych przez Związek!

Zarząd Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami

Aktualności , , , , , , , , , ,