25 listopada 2020

Webinar: Kontrole podatkowe a tarcze antykryzysowe. Aktualne zmiany i trendy.

Członek wspierający PZZW Arena Advisory serdecznie zaprasza członków PZZW na wydarzenie online: Kontrole podatkowe a tarcze antykryzysowe. Aktualne zmiany i trendy.

W pierwszej połowie roku do wielu przedsiębiorców trafiła pomoc z tzw. tarcz antykryzysowych i tarczy finansowej. W momencie wdrożenia narzędzi z tarczy, urzędy nie sprawdzały firm pod kątem spadku przychodów, a świadczenia były przyznawane na podstawie składanych deklaracji. Spadek dochodów budżetowych spowodowany epidemią COVID-19 może wymusić konieczność zapewnienia przez Krajową Administrację Skarbową dodatkowych wpływów podatkowych. Może wzrosnąć udział kontroli celno – skarbowych których celem jest sprawdzenie zasadności złożonych wniosków o pomoc, a także prawdziwości danych stanowiących podstawę ubiegania się o pomoc.

Jak się przygotować do potencjalnej kontroli? Jakie branże są szczególnie na nie narażone? Czy kontrolującym będą przysługiwać jeszcze bardziej restrykcyjne uprawnienia? Między innymi na powyższe pytania już 10 grudnia o godz. 10:30 odpowiedzą doradcy podatkowi zespołu Arena Advisory. Podczas bezpłatnego webinaru omówione zostaną także aktualne i spodziewane trendy w kontrolach i postępowaniach podatkowych. Szczegółowe informacje, agendę webinaru oraz link do rejestracji można znaleźć tutaj: https://arenaadvisory.com/kontrole-podatkowe-a-tarcze-antykryzysowe-webinar/

Wydarzenia