27 czerwca 2019

Szybkie tempo prac nad nowelizacją KPC – procedowanie w Senacie

We wtorek, 25 czerwca, odbyło się pierwsze posiedzenie komisji senackich, których przedmiotem obrad był projekt głośnej i powszechnie już rozpoznawalnej w mediach nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Liczne głosy organizacji zrzeszających podmioty z rynku finansowego podniosło zarzuty m.in. wobec projektowej likwidacji właściwości przemiennej, czy rezygnacji z postępowania nakazowego prowadzonego na podstawie wyciągów z ksiąg bankowych, a także w zakresie zgłaszania zastrzeżeń do protokołu przez profesjonalnego pełnomocnika strony.

Mocno krytykowane były zmiany w zakresie uregulowania doręczeń pism sądowych, a w szczególności dotyczące znaczącego podwyższenia kosztów i opłat sądowych w postępowaniu cywilnym. W tym zakresie organy ustawodawcze pozostały nieugięte, mimo iż od początku planowane zmiany w tym przedmiocie były szeroko kwestionowane przez przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Rzeczowa i merytoryczna argumentacja przeciwko wyprowadzeniu takich rozwiązań spotkała się z brakiem reakcji ze strony przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości. Samo posiedzenie zakończyło się przyjęciem projektu z 14 drobnymi poprawkami, które w głównej mierze dotyczyły redakcji tekstu.

Wynikiem drugiego czytania projektu było przegłosowanie dalszych poprawek. Pozytywnie należy ocenić usunięcie zapisu dotyczącego podwójnej opłaty w przypadku braków fiskalnych dla środka zaskarżenia.

Prace nad nowelizacją postępują w bardzo szybkim tempem. Następne posiedzenie Senatu zaplanowano na już na 3-4 lipca. Możemy spodziewać się uchwalenia nowelizacji procedury cywilnej jeszcze w okresie wakacyjnym.

Krótkie vacatio legis, w szczególności dla planowanej zmiany ustawy o kosztach sądowych, może skutkować wejściem w życie dużej części istotnych zmian przed końcem roku.

Aktualności