26 lutego 2020

Spotkanie zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych w siedzibie UKNF

We wtorek odbyła się w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego konferencja Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech), którą poprowadził dyrektor departamentu Innowacji Finansowych FinTech Zbigniew Wiliński. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji branżowych, ministerstw i urzędów, w tym Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. Głównym przedmiotem prac Zespołu jest identyfikacja i usunięcie barier prawnych, regulacyjnych i nadzorczych dla rozwoju innowacji w obszarze finansów.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania dotychczasowych prac przypadających na okres 2016-2019 rozłożonych na 31 dedykowanych spotkaniach, których rezultatem była eliminacja ponad 60 barier prawnych.

Uczestnicy spotkania, reprezentujący 32 instytucje, w anonimowej ankiecie wskazali na bariery, których usunięcie powinien stanowić priorytet dla przedsiębiorców i administracji rządowej. Wśród nich szczególne miejsce zajęły nadmierne i niejasne regulacje oraz formy papierowe. Przedstawiciele organizacji i podmiotów publicznych złożyli do UKNF 194 propozycje barier prawnych stanowiących przeszkodę dla rozwoju innowacji finansowych w Polsce. Te postulaty zostały pogrupowane w 5 sektorach:

  • Systemowy,
  • Kapitałowy,
  • Bankowy,
  • Konsumencki i przetwarzania danych,
  • Tożsamości i AML.

Mając na uwadze zgłoszone przez podmioty propozycje barier prawnych i obszar rynku, którego dotyczą, UKNF do każdej z powyższych grup przydzielił konkretne organizacje na zasadzie propozycji. Następne spotkania już w dedykowanych podzespołach zostały zaplanowane na połowę marca. Pierwszym zadaniem uczestników Zespołu będzie selekcja propozycji barier prawnych, następnie  przydzielenie im odpowiedniej wagi oraz merytoryczna dyskusja nad działaniami, które mogą doprowadzić do skutecznej ich eliminacji.

Z ramienia PZZW w pracach Zespołu roboczego ds. Fintech bierze udział dwóch ekspertów Związku.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją ze spotkania:

Prezentacja_Zespol_roboczy_ds_FinTech_propozycje_barier_25.02.20

Aktualności