24 kwietnia 2020

Spotkanie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP – Pomoc Państwa dla MŚP

23 kwietnia br. odbyło się spotkanie Rady Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców w formie wideokonferencji, której głównym przedmiotem była pomoc publiczna dla sektora MŚP. Po raz kolejny Rada spotkała się w celu analizy zmian prawnych mających przeciwdziałać skutkom pandemii COVID-19 w uchwalonym już pakiecie zmian ustawowych określanych powszechnie jako Tarcza Antykryzysowa 2.0.

Konferencję otworzył Pan Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. W pierwszej części spotkania radca Rzecznika przedstawił obecnie dostępne środki pomocowe przeznaczone dla podmiotów z sektora MŚP, które zostały wprowadzone ustawami antykryzysowymi. Ze względu na obecność kierownictwa departamentów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uczestnicy spotkania mogli skierować do przedstawicieli ZUS pytania dotyczące programów wsparcia nadzorowanych przez ten Zakład.

Dyrektor Departamentu na pytanie uczestników wyjaśniła, że pomimo opłacenia składek za miesiąc marzec, można uzyskać zwolnienie z całości poprzez skierowanie wniosku w tym przedmiocie i o zwrot uregulowanej płatności. Przedstawiciel ZUS przypomniała, iż warunkiem dla wydania pozytywnej decyzji w sprawie zwolnienia jest złożenie kompletnych dokumentów rozliczeniowych i nieprzekroczenie na dzień 29 lutego limitu 49 zatrudnionych zgłoszonych do Zakładu jako ubezpieczonych. Wnioski są rozpatrywane na bieżąco – z miesiąca na miesiąc tzn. pod koniec maja zostaną przesłane decyzje dotyczące zwolnienia za składkę należną za kwiecień.

Kolejną część konferencji stanowiły pytania członków Rady Przedsiębiorców dotyczące dopłat do wynagrodzeń pracowników oraz pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Odpowiedzi na zapytania przedstawicieli biznesu udzielała Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dyskusja uczestników na tym etapie spotkania dotyczyła w szczególności otwierania przez Powiatowe Urzędy Pracy naboru wniosków o dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla samozatrudnionych, małych i średnich przedsiębiorców, czy o niskoprocentowe pożyczki z Funduszu Pracy.

Członkowie Rady Przedsiębiorców mieli możliwość podjęcia dyskusji z Wiceminister Rozwoju i skierowania zapytań do przedstawicielki resortu m.in. w przedmiocie zaleceń rządowych dla konkretnych gałęzi rynku czy etapowego odmrażania poszczególnych obszarów działalności gospodarczej.

O przebiegu i wnioskach z następnych spotkań Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP będziemy informować Państwa na bieżąco.

Aktualności