11 maja 2020

Spotkanie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP – działanie tarczy finansowej PFR

W czwartek odbyła się kolejna wideokonferencja z serii spotkań Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, w których udział biorą zaproszeni przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji. Tak jak i poprzednim razem, forma spotkania polegała na krótkim wprowadzeniu do programu wsparcia będącego przedmiotem dyskusji, a następnie sesji pytań skierowanych do zaproszonych gości. Zagadnieniem, wokół którego koncentrowała się merytoryka konferencji były rozwiązania przewidziane w tarczy finansowej, a konkretnie program dofinansowania dla podmiotów z sektora MŚP i mikroprzedsiębiorców kierowany przez Polski Fundusz Rozwoju. Gościem specjalnym był Wiceprezes PFR.

Przedstawiciel PFR przedstawił uczestnikom główne założenie wsparcia finansowego i podsumował tydzień, który upłynął od otwarcia systemu naboru wniosków i przyznawania świadczeń tj. środy (29.04) godz. 18.00. Gość odniósł się do kilku kwestii związanych z programem pomocy finansowej. Subwencja dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przyznawana jest dla mikroprzedsiębiorców na podstawie liczby zatrudnionych pracowników, a dla małych i średnich przedsiębiorstw bazując na zarejestrowanym spadkiem przychodów. Podstawą prawną dla kwalifikacji podmiotu gospodarczego jest prawo Unii Europejskiej. Rokiem referencyjnym dla analizy przesłanek przyznania świadczeń jest rok ubiegły.

Przedstawiciel PFR opisał procedurę składania wniosków, ich rozpatrzenia i wydania decyzji w sprawie. System składania wniosków oparty został o bankowość elektroniczną, bank otrzymując wniosek o subwencję składa raport Krajowej Izbie Rozliczeniowej, a następnie przesyła do PFR. System waliduje dane przedstawione w złożonych formularzach w rejestrach prowadzonych przez Ministerstwo Finansów i ZUS. Sesja rozpatrywania wniosków złożonych dnia poprzedniego dobywa się w godzinach: 9.00-12.00, zasadniczo płatność dokonywana jest już w następnym dniu. Przedstawiciel PFR podkreślił, że przedsiębiorca przed złożeniem wniosku powinien zadbać o rozliczenie podatku od towaru i usług – złożyć VAT-7. Innymi przyczynami odmowy przyznania świadczeń są:

  • zaległość w ZUS,
  • zaległość w Urzędzie Skarbowym,
  • brak zatrudnienia pracowników (etaty liczone zgodnie z Kodeksem Pracy),
  • niemożność ustalenia obrotu ze względu na brak rozliczenia.

W decyzji PFR wskazuje jaka była przyczyna podjęcia decyzji odmownej. W odpowiedzi na zapytanie uczestników spotkania, Wiceprezes wskazał, że na tą chwilę 49 tys. przedsiębiorców przyznano dofinansowania, 10 mld zł trafiło na konta wnioskodawców, a decyzje pozytywne wydano wobec 65-67% złożonych wniosków. Wiceprezes poinformował uczestników, że podstawą większości odmowy przyznania świadczenia są błędy w formularzach np. niepoprawnie wskazane PKD, niewłaściwie podana data rozpoczęcia działalności (należy wpisać pierwszą datę założenia firmy zgodnie z rejestrem przedsiębiorców – KRS lub CEIDG).

O przebiegu i wnioskach z następnych spotkań Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP będziemy informować Państwa na bieżąco.

Aktualności , ,