23 października 2018

Sondaż nastrojów w zakresie moralności płatniczej firm MSP

Wyniki sondy internetowej dotyczącej moralności płatniczej kontrahentów przeprowadzonej w dniach 27. 09 – 12. 10. 2018 r. przez Grupę EULEO. W sondażu wzięło udział 103 przedstawicieli firm produkcyjnych, usługowych i handlowych z 18 branż, działających w segmencie B2B. Odpowiedzi udzielili przedstawiciele zarządów lub osoby odpowiedzialne za kontrolę należności.

Jak w tym roku (2018) oceniają Państwo skalę problemów z dłużnikami w stosunku do 2017 roku?

 

Jaka będzie kondycja finansowa podmiotów działających w Państwa branży w ciągu najbliższego roku?

 

Jaki procent Państwa kontrahentów nie płaci na czas w 2018 r.?

 

Czy przewidują Państwo w perspektywie roku zmiany w polityce finansowej Państwa firmy względem niesolidnych kontrahentów?

 

Wnioski

„Dobrze już było, lepiej nie będzie.”

Odpowiedzi ankietowanych wskazują na rosnący niepokój przedsiębiorstw wobec pogarszającej się moralności płatniczej kontrahentów. Wyniki sondażu ujawniają mocne obawy przedsiębiorstw o przyszłe zatory finansowe i chęć przygotowania się na taki stan. O niekorzystnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej świadczy fakt, iż 61% respondentów wskazuje, iż ponad połowa ich kontrahentów nie reguluje należności na czas. Firmy w większości pesymistycznie oceniają przyszłą kondycję finansową przedsiębiorstw z ich branż.

Aż 41% firm planuje zaostrzenie polityki udzielania kredytu kupieckiego wobec swoich odbiorców, a 33% nie podjęło jeszcze decyzji, choć można się spodziewać, iż i w tej grupie znajdą się zwolennicy „ostrego kursu”.

Z pewnością warto się przygotować na trudniejsze czasy.

Masz pytania lub uwagi do raportu?

Skontaktuj się z nami:

bok@euleo.pl

Autor:

Grupa EULEO

 

Aktualności , ,