25 listopada 2015

Res Iudicata Sp. z o.o. nowym członkiem Polskiego Związku Windykacji

O nas

 • Res Iudicata Sp. z o.o. jest firmą windykacyjną z siedzibą w Łodzi
 • Obsługujemy własne pakiety wierzytelności oraz świadczymy usługi outsourcingowe
 • Koncentrujemy się na działaniu, dążymy do stałego rozwoju poprzez poprawę rentowności, optymalizację procesów oraz rozwój kadr i kluczowych kompetencji
 • Nasze atuty to doświadczenie, decyzyjność i konsekwencja
 • Atmosferę pracy opieramy na szacunku i wzajemnym wspieraniu się w realizacji postawionych celów
 • Stawiamy na prostą i szczerą komunikację
 • Zapewniamy nowoczesne, kompleksowe usługi windykacyjne
 • Szybkie podejmowanie decyzji oraz proste procesy zapewniają nam sukces
 • Kulturę pracy opieramy na efektywności, jakości oraz podejściu analitycznym
 • Budujemy atmosferę wzajemnego zaufania dotrzymywanie zobowiązań i umów
 • Postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi wytycznymi
 • Celem naszej pracy jest zadowolenie Klienta

Kalendarium

 • 2011 – powstanie Res Iudicata Sp. z o.o.
 • 2011 – zakup pierwszych pakietów wierzytelności
 • 2015 – nowa siedziba spółki w Łodzi
 • 2015 – opracowanie nowej strategii działania
 • 2015 – wyodrębnienie spółki Res Iudicata Contact Center

 

OFERTA

Monitoring płatności

 • Działanie o charakterze prewencyjnym, polegające na analizie i kontroli spłaty bieżących należności
 • Podstawowe cele procesu związane są ze zdyscyplinowaniem i mobilizacją Klientów do terminowej realizacji płatności oraz zapobieganiem powstawaniu wysokich, a tym samym trudnych do wyegzekwowania zobowiązań.
 • Wypracowany przez nas model monitoringu łączy w sobie wysoką skuteczność z gwarancją nienadwyrężenia dobrych relacji z Klientami

Windykacja polubowna

 • Działania zmierzające do odzyskania wierzytelności w możliwie najkrótszym czasie, bez konieczności wchodzenia w spór sądowy
 • W praktyce sprowadza się między innymi do:
  • wezwania dłużnika do zapłaty
  • potwierdzenia lub ustalenia nowych danych teleadresowych
  • przeprowadzenia profesjonalnych negocjacji
  • uzyskania pisemnego uznania długu
  • zawarcia porozumienia co do spłaty (harmonogram ratalny) lub ugody
  • uzyskania innych kluczowych dla sprawy informacji

Etap sądowy i egzekucyjny

 • Windykację sądową i egzekucyjną realizujemy we współpracy z kancelariami prawnymi
 • Celem windykacji sądowej jest uzyskanie tytułu wykonawczego w postępowaniach przed sądami powszechnymi.
 • Kolejne etapy procesu to:
  • weryfikacja i uaktualnienie danych dłużnika
  • ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w charakterze pełnomocnika procesowego
  • przygotowanie dokumentacji procesowej
  • skierowanie pozwu do sądu
  • reprezentowanie Klienta przed sądem

Uzyskanie tytułu wykonawczego uprawnia Wierzyciela do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, które obejmuje między innymi:

 • ostateczne wezwanie do zapłaty
 • sporządzenie wniosku egzekucyjnego i złożenie dokumentów w kancelarii komorniczej
 • wspomaganie i monitoring działań komorniczych

Obsługa terenowa

 • Windykacja bezpośrednia umożliwia nawiązanie osobistego kontaktu z dłużnikiem na terenie całego kraju
 • Stanowi wsparcie, uzupełnienie i wzmocnienie zarówno windykacji polubownej jak i sądowo-egzekucyjnej, szczególnie na sprawach o wysokich saldach, gospodarczych, SME
 • Struktura terenowa odpowiada za:
  • przeprowadzenie wizyty w miejscu zamieszkania, pobytu lub pracy dłużnika
  • nawiązanie bezpośrednich negocjacji
  • pozyskanie istotnych dla sprawy dokumentów
  • dokonanie ogólnej oceny stanu majątkowego dłużnika
  • przeprowadzenie fotoinspekcji
  • przeprowadzenie wywiadu środowiskowego
  • pozyskanie innych cennych informacji

Windykacja B2B

 • Wykorzystujemy atuty związane z włączeniem w proces dochodzenia roszczeń strony trzeciej
 • Stawiamy na rozwiązania polubowne, mediację, porozumienia i ugody
 • Dbamy o zachowanie poprawnych relacji pomiędzy Przedsiębiorcami, umożliwiając ewentualną dalszą kooperację
 • Stosujemy działania prewencyjne (weryfikacja potencjalnego kontrahenta)
 • W przypadku wyczerpania drogi polubownej, zapewniamy profesjonalną obsługę prawną (ścieżka sądowo-egzekucyjna)
Aktualności