1 kwietnia 2022

Program „Edukacyjnie o windykacji” oficjalnie jest uruchomiony!

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że po miesiącach prac Komisji Etyki, Zarządu i Biura Związku, oficjalnie uruchamiamy projekt „Edukacyjnie o windykacji”.

Projekt stanowi bazę wiedzy na temat praktycznych aspektów procedur windykacyjnych oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowego w zadłużeniu, która dostępna jest na dedykowanej stronie internetowej: https://owindykacji.edu.pl .

Projekt ma przede wszystkim na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat poszczególnych etapów windykacji, natury relacji wierzyciel-dłużnik, zagrożeń związanych ze spiralą zadłużenia, utratą płynności, odwlekaniem spłaty długów, a w szczególności w zakresie etycznego, zgodnego z prawem i dobrymi praktykami rynkowymi dochodzenia wierzytelności.

Jak rozmawiać z wierzycielem, jakie może prowadzić on działania, jakie są różnice między sądową a polubowną windykacją, uprawnieniami windykatora a komornika, czy i jak można rozłożyć spłatę długu na raty, jakie prawa ma dłużnik – są to tylko jedne z wielu zagadnień stanowiących przedmiot bazy wiedzy w tym projekcie PZZW.

Kolejnymi etapami Projektu jest stworzenie bazy ekspertów polegającej na udostępnieniu danych kontaktowych osób specjalizujących się w poszczególnych obszarach windykacji i zarządzania finansami, które odpowiadałaby na pytania interesariuszy zainteresowanych uzyskaniem wyjaśnień i większego zasobu informacji.

Aktualności , , ,