24 kwietnia 2020

Prace Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) przy Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wznowione!

Wznowiono prace Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) przy Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Głównym przedmiotem prac Zespołu jest identyfikacja i usunięcie barier prawnych, regulacyjnych i nadzorczych dla rozwoju innowacji w obszarze finansów.

Przedstawiciele organizacji i podmiotów publicznych złożyli do UKNF 194 propozycje barier prawnych stanowiących przeszkodę dla rozwoju innowacji finansowych w Polsce. Te postulaty zostały pogrupowane w 5 sektorach:
• Systemowy,
• Kapitałowy,
• Bankowy,
• Konsumencki i przetwarzania danych,
• Tożsamości i AML.

Poniżej mogą pobrać Państwo prezentację zawierającą zebrane propozycje barier.

Prezentacja_Zespol_roboczy_ds_FinTech_propozycje_barier_25.02.20

W tym tygodniu odbyły się cztery spotkania w dedykowanych podzespołach, w których wzięli również udział przedstawiciele PZZW. W pierwszej kolejności reprezentanci organizacji przedstawili uzasadnienie barier prawnych dla rozwoju innowacji finansowych, którym nadano najwyższy priorytet, oraz propozycje ich eliminacji. Następnie inne organizacje uczestniczące w pracach mogły zgłosić swoje uwagi. Przedmiotem kolejnych wideokonferencji będą bariery prawne o niższym priorytecie, ale również istotne dla rynku innowacji finansowych, a w późniejszym czasie merytoryczna dyskusja nad działaniami, które mogą doprowadzić do skutecznej ich eliminacji.

Z ramienia PZZW w pracach Zespołu roboczego ds. FinTech biorą udział Pełnomocnik ds. Legislacyjnych Dariusz Sikora oraz Koordynator ds. Legislacji Aleksandra Szulc.

O dalszych pracach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Aktualności