24 marca 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne prowadzone przez polskie sądy gospodarcze w okresie 2018-2020 – Raport wywiadowni gospodarczej MGBI Sp. z o.o.

Drodzy Państwo

22 marca ukazała się publikacja wywiadowni gospodarczej MGBI Sp. z o.o. pt. “Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021”.

Raport 2021 stanowi drugie wydanie cyklicznej publikacji MGBI prezentującej informacje statystyczne o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze z okresu 2018-2020. Autorzy Raportu 2021  w kolejnych rozdziałach publikacji wskazują, jak „pandemiczna” rzeczywistość przyniosła nie tylko wzrost ogólnej liczby otwieranych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ale też istotne zmiany w korzystaniu z tych procedur przez polskich przedsiębiorców i konsumentów.

Kluczowe wnioski z najnowszej publikacji, zmiany liczby postępowań insolwencyjnych w latach 2018-2020, a także profil niewypłacalnego dłużnika korzystającego z procedur dostępnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym przedstawił podczas Konferencji Credit Management Cyber Days (24 marca br.) Pan Eryk Ciborski, analityk MGBI i jeden z autorów Raportu 2021.

W publikacji MGBI komentuje sytuację przedsiębiorców w ubiegłym roku, w szczególności z branży zarządzania wierzytelnościami, oraz podkreśla znaczenie zintensyfikowanych działań kadry zarządzającej i kierowniczej przedsiębiorstwa Prezes Zarządu Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami Piotr Badowski.

„Pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania, próby pogodzenia pracy home-office z potrzebami firmy, cięcie kosztów, modyfikacja planów budżetowych i pilne dochodzenie należności od klientów i kontrahentów były i nadal są podstawowymi elementami strategii na najbliższe okresy. Szanse na realizację tych działań na przestrzeni roku naprzemiennie malały i wzrastały, a wiele podmiotów z rynku musiało stawić czoła ciężkim decyzjom przesądzającym o „tu i teraz”.

Przedsiębiorcy w obliczu zagrożenia działalności reagowali przekształceniami przedsiębiorstw, przebranżowieniem, zawężeniem obszarów swojej działalność, intensywnymi zmianami w procedurach i metodach prowadzenia biznesu przy wykorzystaniu dostępnej, jak i nowatorskiej technologii. Krytycznie ważna w takich momentach jest zdolność kadry zarządzającej i właścicieli do podejmowania właściwych decyzji, wyciągania prawidłowych wniosków i, kiedy istnieje taka konieczność, do zamykania działalności.” – komentuje Piotr Badowski.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem: https://www.imsig.pl/pobierz-raport/cmcd

Aktualności , , , ,