20 marca 2019

Posiedzenia podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego (NKK)

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami prowadzi prace w ramach szeroko pojętego lobbingu, podejmuje kroki w celu aktywnego włączenia Związku i jego Członków w procesy ustawodawcze w naszym kraju i na forum europejskim.

Dwóch ekspertów z ramienia PZZW uczestniczyło w posiedzeniach podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego (NKK). Obrady dotyczyły rozbudowanej reformy przewidującej, zgodnie z uzasadnieniem rządowego projektu ustawy, usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądami w sprawach cywilnych. Kluczowymi kwestiami, które pojawiły się w trakcie dyskusji były takie zagadnienia jak: doręczenia, koszty sądowe, odsetki od zasądzonych kosztów procesu, czy też zakres sankcji nakładanych na strony postępowania.

Dziękujemy reprezentantom PZZW za włączenie się w dyskusję z przedstawicielami rządu i przedsiębiorców nad tak ważnym dla prowadzenia działalności gospodarczej na polskim rynku projektem nowelizacji przepisów prawa cywilnego oraz godne reprezentowanie interesów Członków Związku przed tymi podmiotami.

Aktualności , ,