16 lutego 2023

Pomorska Izba Finansowo-Handlowa Sp. z o. o. nowym członkiem PZZW!

Szanowni Państwo!

Miło poinformować, że Pomorska Izba Finansowo-Handlowa Sp. z o. o. oficjalnie została członkiem zwyczajnym naszej Organizacji.

Pomorska Izba Finansowo-Handlowa Sp. z o. o. to przedsiębiorstwo powstałe w 1997 roku. Dziś jest podmiotem o sprawdzonej marce i ugruntowanej pozycji w branży. Fakt ten został potwierdzony poprzez określanie Spółki jako swego zaufanego partnera. Świadczy o tym ponad 20 letnia współpraca międzynarodowymi korporacjami oraz mikro przedsiębiorcami. Spółka wypracowała przez lata metody rozwiązywania spraw oparte na uniwersalizmie postaw i regułach czynności, co najlepiej obrazuje przyjęte przez nich stwierdzenie „rzeczy niemożliwe załatwiamy od razu a cuda mogą zabrać nam trochę czasu ale i tak niewiele”.

Realizując formułę współpracy partners of outsourcing for firms Pomorska Izba Finansowo-Handlowa Sp. z o. o. zapewnia najbardziej wymagającym partnerom szeroki zakres możliwości współpracy. PIFH oferuje swoim Klientom trzy segmenty usług:

Obsługa wierzytelności

 • monitoring należności,
 • giełda wierzytelności,
 • windykacja  należności – zagranica (kraje Unii Europejskiej, Rosja i Ukraina),
 • windykacja należności – czynności terenowe, negocjacyjne, postepowanie zabezpieczające pozasądowe i sądowe, obsługa prawna – na terytorium kraju,
 • wywiad gospodarczy – zagranica,
 • wywiad gospodarczy – opiniowanie zebranych informacji o kliencie z wszelakich źródeł – na terytorium kraju – analizowanie i uzupełnianie otrzymanych danych, w najbliższym czasie po uzyskaniu koncesji będą to również czynności detektywistyczne,
 • nadzór i prowadzenie postępowań egzekucyjnych (faktyczny udział w egzekucji, nie tylko zza biurka),
 • postepowania mediacyjne (stała współpraca z  stałymi  mediatorami  wpisanymi  na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Toruniu).

     Strategie rozwoju dla firm

 • szkolenia: Spółka jest autorem i prowadzącym szkolenia nie tylko w obszarze stricte sprzedaży, ale również w innych dziedzinach, w tym obejmujące zagadnienia związane z asertywnością, stresem, komunikacją interpersonalną i regułami oraz zasadami przekonywania („Uniwersalność postawy, reguł, czynności zwiększa efektywność sprzedaży”). PIFH także prowadzi  i współtworzy szkolenia dotyczące zabezpieczania roszczeń, prawa wekslowego, czy też z zakresu prawa zobowiązań w tym rękojmi i gwarancji zarówno u profesjonalistów, jak i konsumentów,
 • public relations i  doradztwo   personalne,
 • faktoring.

Doradztwo prawne i restrukturyzacyjne: swoim kontrahentom Spółka zapewnia pełną obsługę prawną. Są to czynności nie tylko dotykające kwestii związanych z głównym profilem działalności firmy – windykacji i zakupu należności, ale również poprzez pracujących w firmie specjalistów Spółka może zapewnić i poprowadzić wszelkie czynności związane z działalnością podmiotów, dla których świadczone usługi tj, od przygotowywań i opiniowania umów, w tym umów na zabezpieczenie roszczeń oraz roszczenia  pracownicze. Przy tej okazji wskazują na stale profesjonalizowanie i rozwijanie  tematyki  wiedzy z zakresu postępowań o pociągniecie do odpowiedzialności reprezentantów dłużnika, dzięki którym Spółka dochodzi należności od członków zarządu spółek, czy innych osób dokonujących niezgodnych z sytuacją faktyczną w firmie, wbrew przepisom prawa rozporządzeń majątkowych na niekorzyść wierzycieli.

Więcej: pifh@pifh.com.pl

Aktualności ,