18 czerwca 2019

Podsumowanie Zjazdu Firm Zarządzania Wierzytelnościami oraz Walnego Zgromadzenia Członków PZZW 2019

Za nami kolejny Zjazd Firm Zarządzania Wierzytelnościami 2019, w ramach którego tradycyjnie odbyło się Forum Windykacyjne oraz Walne Zgromadzenie Członków PZZW. W tym roku wydarzenie odbyło się w dniach 13-14 czerwca w Karpaczu.

Zjazd Firm Zarządzania Wierzytelnościami rozpoczął się uroczystym powitaniem Gości i Partnerów wydarzenia przez Piotra Badowskiego, Prezesa Zarządu PZZW. Oprócz wprowadzenia do dyskusji, przedstawiono informacje organizacyjne Zjazdu i dotyczące przewidzianych dla uczestników atrakcji.

Michał Kwieciński (RK Legal)

Pierwszym punktem Zjazdu było Forum Windykacyjne, podczas którego omówione zostały najważniejsze, aktualne tematy, które mają wpływ na działanie podmiotów z branży oraz sytuację osób zadłużonych. W pierwszej kolejności, uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prelekcji dotyczących zagadnień prawnych oraz legislacji regulujących branżę – Michał Kwieciński z Kancelarii RK Legal przedstawił wybrane kwestie dotyczące nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego. Z kolei prezentację na temat zapobiegania zatorom płatniczym przedstawił Dariusz Sikora z Intrum. Kolejnym prelegentem był Radosław Cieciórski, członek Zarządu PZZW, który rozwinął temat Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podmiotów obsługujących kredyty, nabywców kredytów oraz egzekucji z zabezpieczenia.

 

 

 

Radosław Cieciórski (Kancelaria Cieciórski, Wacławik)

Druga część agendy Forum Windykacyjnego skupiała się na wizji przyszłości branży, roli PZZW w reprezentacji podmiotów zarządzających wierzytelnościami oraz współpracy z innymi organizacjami branżowymi, w szczególności z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych. Krzysztof Krauze z Intrum oraz Piotr Badowski (Euleo Sp. z o.o. Sp.k.) przedstawili najważniejsze wnioski i informacje z organizowanych Śniadań Branżowych, czyli spotkań poświęconych aktualnej sytuacji i spojrzeniu na przyszłość branży zarządzania wierzytelnościami, a także jej relacji z otoczeniem biznesowym, jak również reprezentowania tego rynku.

Trzeci panel dyskusyjny poświęcony został podsumowaniu dwóch Śniadań Technologicznych, wydarzeń, które łączą ze sobą dwa światy – sektora finansowego (w tym firm windykacyjnych) oraz branży IT – tutaj głos zabrał Jakub Głąb z firmy VSoft. Podczas swojego wystąpienia przedstawił to, w jaki sposób branża IT może wpłynąć na branżę zarządzania wierzytelnościami, a także jakie narzędzia będą dla nas kluczowe w perspektywie najbliższej dekady.

Podczas ostatniej części Forum Krzysztof Sołkiewicz z firmy Pretorius oraz Piotr Badowski omówili efekty wielomiesięcznej pracy Grupy roboczej ds. Nowelizacji Kodeksu Postępowania i Etyki, która po wielu spotkaniach i konsultacjach podjęła decyzję o znowelizowaniu Zasady Etyki PZZW, uwzględniając przy tym zróżnicowanie profilu działalności Członków Związku, promując równocześnie poszanowanie wspólnych standardów i zasad, którymi kierują się w prowadzeniu działalności na rynku finansowym. Dopracowanie dokumentu miało również na celu jak najmocniejsze zbliżenie Zasad Etyki z planowaną nowelizacją Zasad Dobrych Praktyk KPF. Przedyskutowane zostały

przyszłe prace Komisji Etyki nad dalszym rozwojem norm etycznych, poprzez przygotowanie strategii opracowania, wdrożenia i promocji Kodeksu Postępowania – podstawy do wprowadzenia szkoleń i certyfikacji firm zarządzających wierzytelnościami.

Następnym punktem pierwszego dnia Zjazdu było Walne Zgromadzenie Członków, na którym podjęte zostały decyzje ważne dla przyszłości Związku, mające również wpływ na całą branżę zarządzania wierzytelnościami. Podjęte zostały uchwały dotyczące m.in. zatwierdzenia brzmienia Statutu, w którym wprowadzono nowy, niezależny Organ Związku jakim jest Komisja Etyki. Zatwierdzono także nowe brzmienie Zasad Etyki, będące efektem prac Grupy Roboczej oraz Regulamin Komisji Etyki, zapewniając tym samym przejrzystość zasad obowiązujących wszystkich Członków PZZW.

W związku z upłynięciem kolejnej kadencji Organów Związku, w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków odbyły się wybory nowej Rady Związku, Zarządu Związku, Prezesa Zarządu oraz Członków nowo powołanej Komisji Etyki.

Zarząd PZZW – Radosław Cieciórski, Piotr Badowski, Rafał Hermański

W nowym Zarządzie zasiądą ponownie: Piotr Badowski (EULEO Sp. z o.o. Sp.k.) jako Prezes Zarządu Związku, oraz jako Członkowie Zarządu: Rafał Hermański (Inkaso Hermański) oraz Radosław Cieciórski (Kancelaria Cieciórski, Wacławik).

Po wyborach do Rady Zarządu, w której także w tej kadencji zasiadać będą: Krzysztof Krauze (Intrum Sp. z o.o.), Michał Kwieciński (RK Legal), Adam Parfiniewicz (Ultimo S.A.), Jakub Kostecki (Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o. Sp.k.) oraz Filip Bargiełowski (4-b Group Sp. z o.o.), dołączyli: Joanna Roguska-Ciborska (PRA Group Sp. z o.o.), Marcin Nakielski (Alektum Sp. z o.o.), Andrzej Mańkowski (AVS Polska Sp. z o.o.), Urszula Rybszleger (Kancelaria Radcy Prawnego Urszuli Rybszleger Sp. k.) oraz Hubert Czapiński (Debtus). Serdecznie gratulujemy!

Powołani zostali także Członkowie Komisji Etyki: Krzysztof Sołkiewicz (Pretorius Sp. z o.o.), Włodzimierz Szymczak (Atradius Collections Sp. z o.o.), Agnieszka Surowiec (Intrum Sp. z o.o.), Katarzyna Gosiewska (Vindix S.A.), Roma Eywik-Molak (Polska Sieć Windykacji Sp. z o.o.), Piotr Kaźmierczak (EULEO Sp. z o.o. Sp.k.), Patryk Laskorzyński (Kredyt Inkaso S.A.), Remigiusz Brzeziński (Kancelaria Inkaso WEC), Mariusz Trajfacki (PRA Group Sp. z o.o.), Małgorzata Widomska (Ultimo S.A.).

Piotr Badowski i Maciej Kaczmarski

Podczas uroczystej kolacji, która odbyła się pierwszego dnia, wręczona została statuetka Honorowego Członka Związku Maciejowi Kaczmarskiemu, założyciela Kaczmarski Inkasso, Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej oraz Rzetelnej Firmy.

Drugiego dnia Zjazdu Firm Zarządzania Wierzytelnościami, czyli 14 czerwca, mieliśmy okazję, pod okiem profesjonalistów z dziedziny sportów ekstremalnych zintegrować się podczas zabaw na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Wrażenia były niezapomniane!

Serdeczne podziękowania składamy przede wszystkim Partnerom za wsparcie w organizację naszego wydarzenia. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się firmom: Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o. Sp.k., Alektum Sp. z o.o., BIG InfoMonitor Grupa BIK, Inkaso Service Sp. z o.o., KAMBIT Sp. z o.o.4-B Group Sp. z o. o., EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.Mercedes Benz Duda-Cars S.A., Testico Vote, oraz Dreamtec Sp. z o.o.

Gorące podziękowania kierujemy również do wszystkich uczestników, których mieliśmy przyjemność gościć w Karpaczu.

 

Żywimy również nadzieję na dalsze Państwa aktywne uczestnictwo w inicjatywach podejmowanych przez Związek!

Aktualności , , , , , , ,