20 czerwca 2024

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków PZZW – 19 czerwca, Warszawa

Szanowni Państwo,

19 czerwca 2024 roku odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami. W tym roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w obradach w Marta Banaszek Atelier – Café w Warszawie.

Na początku mieliśmy przyjemność wysłuchać prezentację Pana Łukasza Guzika z Centrum Monitoringu Danych Sp. z o.o., członka wspierającego PZZW.

Pan Guzik przedstawił produkty Centrum Monitoringu Danych, które wspierają automatyzację pracy z księgami wieczystymi dla podmiotów posiadających interes prawny.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków PZZW przedstawione zostały Sprawozdania z działalności Organów PZZW oraz Sprawozdanie Finansowe Związku, podjęte uchwały w przedmiocie ich zatwierdzenia oraz uchwały o udzielenie absolutoriów ich członkom.

Pod koniec WZC rozwinęła się owocna dyskusja co do dalszych planów rozwoju Związku.

Gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w takim ważnym wydarzeniu, a także zachęcamy do dalszego aktywnego uczestnictwa we wszystkich projektach i inicjatywach Związku!

Aktualności , ,