19 grudnia 2018

Podsumowanie roczne działalności PZZW

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie!

Rok 2018 był dla Związku rokiem ciężkiej pracy, rozwoju i pozyskiwania nowych możliwości dla Organizacji. Te wspaniałe 365 dni były pod wieloma względami wyjątkowe. Do grona Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami dołączyło kilkanaście nowych podmiotów, Związek w kooperacji ze Spółką ZoomEvents współorganizował bogate merytorycznie i bardzo ważne wydarzenia, takie jak April Consumer & Credit DaysNovember Credit & Collection Days – konferencje poświęcone aktualnym problemom rynku zarządzania wierzytelnościami w sektorach B2B i B2C. Liczna frekwencja i bardzo pozytywny wydźwięk po konferencjach przekonuje, że warto dokładać wszelkich starań, aby te coroczne spotkania były podsumowaniem bieżących wydarzeń i zapowiedzią planów na przyszłość.

W przeddzień konferencji November Credit & Collection Days po raz pierwszy zostało zorganizowane Forum Windykacyjne NCCD+, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wśród licznie zgromadzonych gości wydarzenia byli między innymi przedstawiciele firm windykacyjnych, kancelarie prawne, ubezpieczyciele należności, firmy faktoringowe i pożyczkowe, firmy doradcze czy dostawcy usług IT. Niezwykle cieszy nas, że Forum Windykacyjne stało się miejscem do dyskusji dla przedstawicieli branży i uzyskało aprobatę uczestników.

Tegoroczny Zjazd Firm Zarządzania Wierzytelnościami oraz Walne Zgromadzenie Członków PZZW odbyło się w Częstochowie; podczas jego trwania przyjęty został nowy Statut Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami oraz znowelizowano sposób naliczania składek członkowskich. W trakcie WZC przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Rady Związku, a po zakończeniu przeprowadzono wybory Prezydium Rady PZZW, której Przewodniczącym został Mecenas Michał Kwieciński, Wiceprzewodniczącym wybrano Krzysztofa Krauze a Sekretarzem Bogusława Lewantowicza.

W 2018 roku Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami był patronem wielu wydarzeń, takich jak II edycji Targów Zarządzania Wierzytelnościami (wydarzenie integrowało podmioty współtworzące sektor zarządzania wierzytelnościami z jego klientami i kontrahentami), Konferencji Windykacja 2018 (celem konferencji jest wyjście naprzeciw problemom zarządzania należnościami w firmach działających w sektorze B2B) oraz I edycji szkolenia Windykacja w Praktyce, podczas którego uczestnicy zdobyli wiedzę niezbędną do skutecznego zabezpieczania transakcji i efektywnej windykacji z wykorzystaniem sankcji prawnych.

24-26 października br. w Strasburgu, Francja, przedstawiciele Związku uczestniczyli w FENCA CONGRESS 2018, gdzie wzięli udział w europejskiej dyskusji dotyczącej rozwoju i zagrożeń dla branży, a przede wszystkim do poznania najnowszych rozwiązań na rynku finansowym. Prezes Piotr Badowski reprezentował Związek na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków FENCA (Federation of European National Collection Associations), podczas którego został przyjęty Code of Conduct. W konsekwencji rozpoczął się proces przyjęcia kodeksu postępowania w zakresie danych osobowych przez Europejską Radę Ochrony Danych. To niezwykle ważny krok dla branży zarządzania wierzytelnościami i dowód na chęć i potrzebę ujednolicenia standardów oraz konieczność dalszej profesjonalizacji branży.
Pan Piotr Badowski  kolejny raz został wybrany do Zarządu FENCA i nadal będzie pełnił zaszczytną funkcję Skarbnika Organizacji.

Patrząc na mijający 2018 rok, możemy z całym przekonaniem zaznaczyć, że ten rok stawił przed Nami mnóstwo wyzwań, był wyjątkowo pracowity i wymagający. Już dziś planujemy wiele nowych projektów i pracujemy nad uatrakcyjnieniem tych wydarzeń, które robimy dla Państwa od kilku lat.

Chcielibyśmy wszystkim Wam, drodzy Członkowie, podziękować za aktywnym udział w życiu Związku. Dziękujemy za wszystkie Wspólnie podejmowane inicjatywy!

Aktualności , , ,