24 maja 2017

Panfil Gross Collection Sp. z o.o. nowym członkiem Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że firma Panfil Gross Collection została zrzeszona w poczet Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami.

 

Panfil Gross Collection Sp. z o.o.

Spółka Panfil Gross Collection powołana została w 2013 r. w celu realizacji procesu windykacji należności na etapie polubownym, w sektorze wierzytelności detalicznych oraz SME. Spółka PGC prowadzi efektywną obsługę polubowną, czerpiąc z doświadczeń Grupy PANFIL oraz wykorzystując nowoczesne technologie. Panfil Gross Collection Sp. z o. o. jest podmiotem posiadającym zezwolenie KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami i serwiserem w Varsovia NSFIZ. W dniu 15 grudnia 2014 r. Spółka uzyskała również certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie „Windykacja należności, w szczególności dochodzenie należności na etapie polubownym”.

Założycielami Spółki są Maciej Panfil – Prezes Zarządu, Bogusław Lewantowicz – Wiceprezes Zarządu oraz Paweł Śladowski – Wspólnik.

www.panfil.pl

Aktualności , ,