4 czerwca 2018

Oświadczenie PZZW w sprawie Spółki GetBack

OŚWIADCZENIE
POLSKIEGO ZWIĄZKU ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI
W SPRAWIE DONIESIEŃ MEDIALNYCH
DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI GETBACK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

 

Oświadczenie Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami w związku z prowadzeniem działań nadzorczych przez KNF wobec spółki GetBack SA z siedzibą we Wrocławiu.

Władze Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami („Związek”) po przeanalizowaniu opublikowanego przez KNF w dniu 29 maja 2018 r. komunikatu w sprawie spółki GetBack SA i wynikających z niego ustaleń, jednogłośnie zdecydowały o wykluczeniu spółki GetBack SA ze struktur PZZW z dniem 29 maja 2018 roku.

Władze Związku z całą stanowczością podkreślają, że wątpliwie prawnie i etycznie działania prowadzone przez spółkę GetBack SA i jej poprzednie władze, wykazane w toku ustaleń instytucji władzy publicznej, są niezgodne z reprezentowanymi przez Związek standardami branżowymi i sposobem funkcjonowania firm – członków PZZW.

Firmy zrzeszone w Polskim Związku Zarządzania Wierzytelnościami wyrażają ubolewanie w związku z sytuacją, w ramach której naganne praktyki jednej firmy psują wizerunek całego sektora zarządzania wierzytelnościami, narażają go na utratę wiarygodności, a tym samym wpływają na jego stabilność. Dlatego członkowie PZZW konsekwentnie odcinają się od sposobu funkcjonowania przyjętego przez GetBack SA i podkreślają, że w ich organizacjach przestrzegane są przepisy prawne oraz standardy etyczne.

W celu standaryzacji stosowanych przez członków PZZW norm i zasad etyki oraz ułatwienia ich monitorowania przez sektor, Związek podjął prace zmierzające do wprowadzenia Kodeksu Etyki Sektora Zarządzania Wierzytelnościami.

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami
Kraków, 4 czerwca 2018 r.

Aktualności , , ,