25 lipca 2019

Nowelizacja KPC podpisana przez Prezydenta RP

Wczoraj, tj. 24 lipca br., Prezydent RP Andrzej Duda podpisał trzy ustawy, w tym ogromną nowelizację Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami wraz z innymi organizacjami branżowymi wielokrotnie na posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, zabierał głos w sprawie kontrowersyjnych propozycji rozwiązań. Zapisy budzące poważne wątpliwości i które mogą wiązać się z dotkliwymi skutkami dla branży, to przede wszystkim zmiany w zakresie doręczeń, w tym likwidacja instytucji „fikcji doręczeń” i doręczenia pism za pośrednictwem komornika oraz znacząca podwyżka kosztów sądowych i wprowadzenie nowych opłat. Warto podkreślić, że przedmiotowa nowelizacja przewiduje krótkie vacatio legis utrudniające uczestnikom obrotu gospodarczego przygotowanie się na nadchodzące zmiany. PZZW wraz z innymi organizacjami reprezentującymi różne części rynku finansowego niejednokrotnie zwracał uwagę na konsekwencje przyjęcia ustawy w brzmieniu uchwalonym przez Sejm 4 lipca br. Wśród nich wymienialiśmy:

• ryzyko wydłużenia procesu doręczenia pism,
• przeniesienie ciężaru i kosztu doręczeń na powoda,
• utrudnienia w zakresie sprawnego dochodzenie roszczeń cywilnych,
• drastyczny wzrost kosztów opłaty sądowej skutkujący powstaniem bariery w dostępie obywateli do wymiaru sprawiedliwości,
• brak możliwości odpowiedniego przygotowania się na zmiany w procedurze cywilnej.

Zmiany w ustawie o kosztach sądowych mają wejść w życie już po 14 dniach od daty jej uchwalenia, dla pozostałych postanowień przewidziane jest standardowe vacatio legis – 3 miesiące, bądź dłuższy termin – 6-12 miesięcy.

Pomimo, iż rzeczywiście część uchwalonych zmian ma szansę usprawnić i przyspieszyć postępowanie cywilne, co jest zgodne z intencją ustawodawcy, jednakże temu celowi mogą stać na przeszkodzie wspomniane wyżej rozwiązania w zakresie kosztów sądowych i doręczeń.

Aktualności