18 czerwca 2015

Nowe Władze i wizerunek Polskiego Związku Windykacji!

Polski Związek Windykacji od początku swojego istnienia walczy z negatywnym wizerunkiem branży zarządzania należnościami. Stara się o zrozumienie społeczne dla potrzeb prowadzenia usług windykacyjnych i krzewienia etycznych zasad w relacjach biznesowych. Polski Związek Windykacji mocno się rozwinął na przestrzeni 12 lat swojego istnienia. Obecnie zrzesza 52 firmy członkowskie, bierze udział w projektach szkoleniowych, pracach legislacyjnych oraz ściśle współpracuje z najważniejszymi organizatorami konferencji związanych z zarządzaniem wierzytelnościami.

Najważniejszym corocznym wydarzeniem dla branży windykacyjnej jest Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Windykacji, które w tym roku odbyło się w dniach 11-12 czerwca 2015 roku w Zakopanem. Zjazd zgromadził ponad 90 Uczestników, wśród nich znaleźli się m.in. przedstawiciele firm windykacyjnych, biur informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych. Dla dalszej integracji branży kluczowy był fakt, iż oprócz firm należących do Związku w otwartych i transparentnych obradach uczestniczyło w roli obserwatorów kilkunastu przedstawicieli podmiotów windykacyjnych nienależących do Polskiego Związku Windykacji.

Tegorocznymi partnerami wydarzenia byli: BIG InfoMonitor, Comarch, FICO, Deltavista Services, Bisnode Polska, Długi.Info oraz Kambit.

Zjazd Członków został podzielony na część formalną sprawozdawczo-wyborczą oraz część integracyjną poświęconą na wymianę doświadczeń i wiadomości dotyczących zmieniającej się sytuacji w branży windykacyjnej. Na początku Zgromadzenia Zarząd Polskiego Związku Windykacji poinformował Uczestników o zmianie wizerunku Organizacji, w związku z tym zaprezentowane zostało nowe logo Polskiego Związku Windykacji oraz strona internetowa. Nowe logo jest nowoczesne, symbolizuje harmonię, moc i odwagę w działaniu. Z racji swojego rozwoju, Związek szczególny nacisk kładzie na dalsze doskonalenie oraz innowacyjność organizacji, a zmiana wizerunku ma ten fakt podkreślić.

Z racji kończącej się kadencji podczas Walnego Zgromadzenia nastąpiły wybory władz Związku. Zgromadzenie doceniło działalność dotychczasowego Zarządu i ponownie wybrało Piotra Badowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Radosława Cieciórskiego, Rafała Hermańskiego i Krzysztofa Madeja na Członków Zarządu. Skład Rady Polskiego Związku Windykacji zwiększył się z czterech do siedmiu osób i będzie ona reprezentowana przez Krzysztofa Matelę Przewodniczącego Rady oraz Członków Rady w osobach Pawła Janusa, Michała Kinkela, Jarosława Kułakowskiego, Michał Kwiecińskiego, Piotra Karola Potempę oraz Pawła Trybuchowskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z części oficjalnej Zjazdu.

http://www.makalu-group.pl/pl/walne-zgromadzenie-czlonkow-pzw-zakopane-11-13-06-2015/

Zarząd i Rada Polskiego Związku Windykacji zapraszają podmioty zajmujące się dochodzeniem należności, obrotem wierzytelnościami i wywiadem gospodarczym do przystąpienia do Związku.

Aktualności