6 czerwca 2016

MILTON DPB w gronie Członków Polskiego Związku Windykacji

MILTON DPB Sp. z o.o. jest częścią organizacyjną grupy MILTON S.A. specjalizującej się w obsłudze prawnej i doradztwie w obrocie gospodarczym. W skład Kancelarii MILTON Doradztwo Prawno-Biznesowe wchodzi Kancelaria Prawna MILTON LEX oraz Kancelaria Windykacyjna MILTON INKASO.

Firma MILTON DPB jest współwłaścicielem kancelarii księgowo-podatkowej MILTON CASH, a także właścicielem Firmy MILTON DOM AUKCYJNY, specjalizującej się w profesjonalnym odbiorze, transporcie, składowaniu i sprzedaży ruchomości w trakcie procesów windykacyjnych i egzekucyjnych.

Kancelaria MILTON DPB obsługuje zlecenia w segmencie B2B oraz B2C.
Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem spółek prawa handlowego, w tym w obsłudze tzw. sekretariatu korporacyjnego oraz ochroną obrotu gospodarczego. Prowadzi windykację biznesową oraz masową i w tym zakresie specjalizuje się w obsłudze długofalowych, trudnych procesów dochodzenia należności oraz w windykacji przedmiotów zabezpieczeń. Kancelaria MILTON DPB prowadzi również zakup wierzytelności z segmentu B2B.

Aktualności ,