23 marca 2022

Kradzież tożsamości – kolejne zagrożenie dla uchodźców z Ukrainy. Jak się przed nim chronić? / Крадіжка особистих даних – ще одна загроза для біженців з України. Як захиститися від цього?

Uchodźcy z Ukrainy przyjeżdżając do Polski oraz innych państw powinni zachować szczególną ostrożność przy posługiwaniu się dokumentami. Pomimo, że okazanie dokumentów jest niezbędne np. w trakcie procesu rejestracji pobytu, czy przy okazji korzystania z opieki medycznej, istnieje duże ryzyko, że osoby podające się za urzędników, funkcjonariuszy służb porządkowych czy też za osoby chcące pomóc będą chciały uzyskać dostęp do dokumentów. A od tego już tylko krok do tzw. „kradzieży tożsamości”.

Poniżej wskazujemy kilka zaleceń, które uchronią dane i mogą zapobiec negatywnym konsekwencjom. 

 1. Wszelkie dokumenty powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu, które nie jest łatwo dostępne dla osób postronnych.
 2. Po przyjeździe do Polski nie okazuj dokumentów innym osobom, niż urzędnikom odpowiedzialnym za rejestrację pobytu lub ewentualnie przedstawicielom profesjonalnych firm zajmujących się legalizacją pobytu. Urzędnicy najczęściej znajdują się w wyznaczonych w tym celu punktach.
 3. Nie przesyłaj skanów swoich dokumentów obcym osobom.
 4. Nie udostępniaj swoich dokumentów w celu wykonania ich fotografii lub skanu.
 5. Nie udostępniaj swoich dokumentów losowym osobom oferującym np. zakwaterowanie czy zatrudnienie. 
 6. Jeżeli okazujesz swoje dokumenty komukolwiek zawsze miej je w zasięgu wzroku – nie pozwól aby ktokolwiek wyszedł z Twoimi dokumentami chociaż na moment – zrobienie kopii dokumentów może zająć zaledwie kilka sekund.
 7. Nie pozostawiaj swoich dokumentów „w zastaw”!
 8. Otrzymując ofertę pracy lub mieszkania poproś o dodatkowe informacje np. adres firmy, numer i piętro mieszkania. Wiele informacji można zweryfikować w Internecie lub z pomocą wolontariuszy.
 9. Przekazując dane podmiotowi zajmującemu się legalizacją pobytu zawsze upewnij się, że jest to sprawdzona i godna zaufania firma. W razie wątpliwości zweryfikuj to i sprawdź, kto konkretnie będzie miał dostęp do danych a samą firmę sprawdź w internecie. 
 10. Nie podawaj danych w rozmowach telefonicznych!
 11. Kradzież dokumentów niezwłocznie zgłoś na Policję.
 12. W razie podejrzenia, że dane Twoich dokumentów mogły trafić w niepowołane ręce lub gdy zgubiłeś dokumenty czy zostały Ci skradzione, możesz je zastrzec również w banku, nawet w przypadku gdy nie jesteś jego klientem. Sprawę należy również zgłosić na Policję. 
 13. Miej zawsze zabezpieczoną kopię dokumentów – na wypadek ich utraty łatwiej Ci będzie je zastrzec i odzyskać. 

Крадіжка особистих даних – ще одна загроза для біженців з України. Як захиститися від цього?

Біженці з України, які приїжджають до Польщі та інших країн, повинні бути особливо обережними при поводженні з документами. Незважаючи на те, що пред’явлення документів є необхідним, наприклад, під час реєстрації перебування або при користуванні медичною допомогою, існує високий ризик того, що люди, які видають себе за посадових осіб, правоохоронців або бажаючі допомогти, захочуть отримати доступ до документів. А від того лише крок до так званої “крадіжки особистих даних”. 

Нижче наведено кілька рекомендацій щодо захисту Ваших даних та запобігання негативним наслідкам:

 1. Усі документи мають зберігатися в безпечному місці, недоступному для сторонніх осіб.
 2. Після прибуття до Польщі не пред’являйте документи нікому крім посадових осіб, відповідальних за реєстрацію перебування, або, можливо, представникам професійних організацій, які займаються легалізацією перебування. Офіційні особи найчастіше знаходяться у спеціально відведених місцях.
 3. Не надсилайте скани своїх документів незнайомцям.
 4. Не передавайте свої документи з метою фотографування або сканування.
 5. Не давайте свої документи випадковим людям, які пропонують, наприклад, житло чи роботу.
 6. Якщо Ви показуєте свої документи, завжди тримайте їх в полі зору – не дозволяйте нікому виходити з Вашими документами ні на мить – копіювання документів може зайняти лише кілька секунд.
 7. Не залишайте документи «в заставу»!
 8. При отриманні пропозиції про роботу або пропозиції квартири запитайте про додаткову інформацію, наприклад, адресу компанії, номер і поверх квартири. Багато інформації можна перевірити в Інтернеті або за допомогою волонтерів.
 9. Передаючи дані організації, яка займається легалізацією перебування, переконайтеся, що це перевірена та надійна фірма. Якщо сумніваєтеся, перевірте це і перевірте, хто конкретно матиме доступ до даних, перевірте саму компанію в Інтернеті.
 10. Не надавайте дані в телефонних розмовах!
 11. Якщо документи викрадено, негайно повідомте поліцію.
 12. Якщо Ви підозрюєте, що дані Вашого документа, можливо, потрапили в чужі руки або що Ви втратили чи у вас вкрали документи, Ви можете заблокувати їх в банку, навіть якщо Ви не є його клієнтом. Про випадок також слід повідомити поліцію.
 13. Завжди зберігайте копії документів – у разі втрати Вам буде легше їх заблокувати та відновити.

Autorzy/Автори:

Patryk Kozieł, PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler Global

Paweł Sych, PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler Global

                                                                                                                                                                                                      

                                                                         

Aktualności , , , ,