28 sierpnia 2019

Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk nt. ustawy o komornikach sądowych

Szanowni Państwo,

chcemy poinformować, że w dniu 1 października 2019 r. odbędzie się Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk nt. ustawy o komornikach sądowych.

Konferencja ma charakter naukowy i każdy z uczestników może wziąć udział bierny lub czynny. Udział bierny i czynny jest płatny. W przypadku gdyby znaleźli się chętni na udział czynny to konieczne jest sporządzenie referatu i wygłoszenie go, każdy uczestnik czynny będzie miał na to 20 minut.

Zaznaczamy także, że podczas Konferencji zostanie wygłoszony przez Pełnomocnika PZZW ds. Legislacyjnych Pana Dariusza Sikorę referat dotyczący Statusu Komornika Sądowego jako funkcjonariusza do zadań specjalnych na gruncie ustawy o komornikach sądowych w zw. z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego. Tematem przewodnim referatu będzie status Komornika jaki posiada na podstawie ww. regulacji, które wskazują, iż Komornik zyskuje status funkcjonariusza i jednocześnie pełni specjalną rolę w doręczaniu pism procesowych. Teza to pytanie, czy to nie kłóci się z ustrojową właściwością funkcji Komornika Sądowego jako nadzorcy i wykonawcy postępowania egzekucyjnego, a uczestnika postępowania sądowego (przed egzekucyjnego).

Więcej informacji o Konferencji pod LINKIEM

Aktualności