15 września 2022

Konferencja Credit Risk 2022 „Biznes w czasach kryzysów” już 29 września w Krakowie

Jako partner merytoryczny tegorocznej edycji konferencję Credit Risk 2022 „Biznes w czasach kryzysów”, organizowanej przez Polski Instytut Credit Management, zapraszamy już 29 września do Krakowa!

Konferencja Credit Risk jest prezentacją najnowszych trendów, metod oraz praktyki zarządzania ryzykiem kredytu B2B. Wydarzenie daje możliwość skonfrontowania własnej wiedzy z doświadczeniami praktyków zarządzania ryzykiem kredytowym, zarówno z firm polskich jak i międzynarodowych korporacji. Omawiając całość procesu order-to-cash w przedsiębiorstwie, zakres merytoryczny kładzie nacisk na działania zmierzające do minimalizacji powstawania trudnych oraz nieściągalnych należności.

Co rok, konferencja przyciąga 100+ uczestników, w tym właścicieli firm, ekspertów oraz kadrę zarządzającą z obszaru zarządzania ryzykiem kredytowym B2B, a w szczególności: działy finansowe, działy oceny ryzyka kredytowego, działy kontroli kredytowej, zarządzanie ryzykiem, działy kontrolingu finansowego, działy monitoringu należności, działy windykacji oraz zarządzanie gotówką (treasury).

Podczas tegorocznej edycji wybitni eksperci i praktycy branżowi będą poruszać tematy z zakresu:
• handel światowy – wyzwania i scenariusz na najbliższy czas,
• analiza finansowa w zmiennym otoczeniu,
• narzędzia IT w zarządzaniu należnościami handlowymi,
• transformacja funkcji kontroli należności,
• zarządzanie ryzykiem oraz mapa ryzyk w branżach,
• praktyczne aspekty oceny standingu kontrahenta.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: https://picm.pl/creditrisk2022/ .

Zapraszamy do rejestracji na konferencję Credit Risk 2022 poprzez link: https://app.evenea.pl/event/creditrisk2022/

Wydarzenia , ,