22 listopada 2022

Komunikat związany z tragiczną śmiercią Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Pani Ewy Kochańskiej

Z ogromnym smutkiem usłyszeliśmy o tragicznej śmierci Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Pani Ewy Kochańskiej, która została ofiarą niewybaczalnej agresji ze strony jednego z dłużników. Ranny został także jeden z pracowników.

Łączymy się w bólu z rodziną Pani Ewy Kochańskiej.

Życzymy także rychłego powrotu do zdrowia pracownikowi Kancelarii.

Przedstawiciele zawodów zajmujący się odzyskiwaniem wierzytelności, w tym komornicy, prawnicy i windykatorzy, wykonujący działalność w oparciu o przepisy prawa, kodeksy dobrych praktyk i wyroki sądowe, zmagają się z niebezpieczeństwami ściśle związanymi z pracą na rzecz wierzyciela. Prowadzenie czynności wiąże się z licznymi zagrożeniami, w tym dla zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników zaangażowanych w ten proces niezwykle istotny dla stabilności rynku finansowego i jego uczestników.

Ta tragedia uświadamia o trudnościach, z jakimi na co dzień zmagają się osoby zajmujące się odzyskiwaniem wierzytelności, pracujące w wyspecjalizowanych podmiotach lub działach windykacji przedsiębiorstw, a które związane są z negatywnym obrazem ich pracy tak istotnej dla gospodarki.

Zważywszy na charakter tej pracy należy rozważyć wprowadzenie podwyższonych standardów ochrony na gruncie przepisów prawa i w sposobach komunikacji o działalności windykacyjnej, które zminimalizowałyby ryzyko wystąpienia podobnych sytuacji.

Aktualności , , , ,