18 lipca 2018

Kancelaria Prawna Hyperion Gałek & Wspólnicy Spółka Komandytowa nowym członkiem PZZW

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że Kancelaria Prawna Hyperion Gałek & Wspólnicy Spółka Komandytowa została zrzeszona w poczet Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami.

 

Kancelaria Prawna Hyperion Gałek & Wspólnicy Spółka Komandytowa

Kancelaria Prawna HYPERION Gałek  &  Wspólnicy powstała w maju 2014 r. Założyciele Piotr Gałan oraz mec. Krzysztof Gałek są osobami z blisko 12-letnim doświadczeniem w branży zarządzania wierzytelnościami, którzy zajmowali wysokie stanowiska menedżerskie w największych spółkach windykacyjnych w Polsce.

Kancelaria Prawna HYPERION świadczy kompleksowe działania sądowe i egzekucyjne w zakresie dochodzenia wierzytelności detalicznych jak i gospodarczych na wszystkich etapach przeterminowania. Pracownicy oraz współpracownicy spółki to m.in.: radcowie prawni, adwokaci, aplikanci radcowscy i biegli rewidenci oraz prawnicy, czyli osoby posiadające gruntowne wykształcenie prawnicze, poparte wieloletnią praktyką zawodową. Spółka rozwija również usługi sektora zarządzania wierzytelnościami korporacyjnymi, który to obszar jest niszowym segmentem rynku.

Zakres i charakter świadczonych usług przez spółkę można podzielić na następujące grupy:

  • Kompleksowa obsługa procesów na etapie windykacji polubownej i sądowo – egzekucyjnej wierzytelności detalicznych i gospodarczych – dla klientów instytucjonalnych oraz MŚP.
  • Doradztwo strategiczne w obszarze obrotu wierzytelnościami – wyceny portfela wierzytelności, badania due diligence wierzytelności, wyszukiwanie i przeprowadzenie procesu nabycia portfela inwestycyjnego wierzytelności.
  • Doradztwo w zakresie strategii zarządzania wierzytelnościami – badanie i optymalizacja procesów dochodzenia wierzytelności, tworzenie dedykowanych funduszy inwestycyjnych (sekurytyzacyjnych) i doradztwo przy zarządzaniu nimi.
  • Kompleksowa obsługa wierzytelności korporacyjnych – w tym przejmowanie zabezpieczeń i poszukiwanie inwestorów na zabezpieczenia, pozyskiwanie finansowania, restrukturyzacje przedsiębiorstw.

Mimo młodego stażu spółka nawiązała współpracę z uznanymi firmami na polskim i europejskim rynku i może pochwalić się referencjami oraz realizacją ambitnych projektów.

www.kancelariahyperion.pl

Aktualności , , , ,