Co robić kiedy finanse firmy nie wystarczają na uregulowanie zobowiązań?

 

1. Analiza sytuacji firmy i możliwości jej przetrwania

Czy moje przedsiębiorstwo jest rentowne i mam wizję jego dalszego funkcjonowania w przyszłości?

2. Przygotowanie się do dalszego funkcjonowania

 

 

3. Rozmowy z wierzycielami i uzyskanie korzystnych warunków regulowania zobowiązań

 

4. Restrukturyzacja firmy

Jeśli sytuacja firmy jest już na tyle poważna i wiesz, że nie zdołasz samodzielnie obronić się przed żądaniami wierzycieli o uregulowanie należności rozważ rozpoczęcie restrukturyzacji firmy. W tym celu koniecznie wejdź we współpracę z kancelarią prawną zajmującą się restrukturyzacją przedsiębiorstw – profesjonalna porada jest niezbędna.

Restrukturyzacja odbywa się w dwóch trybach:

5. Wykonanie planu restrukturyzacji 

Masz czas na wdrożenie planu, ponowny restart swojej firmy, odbudowę zaufania kontrahentów, klientów i swoich pracowników. W przypadku nie wywiązywania się z realizacji zatwierdzonego planu sąd może uchylić układ. Podobnie w sytuacji, w której nie regulujesz bieżących zobowiązań, powstałych po zatwierdzeniu układu.