1. Zlecenie sprawy

Wierzyciel kontaktuje się z firmą windykacyjną / negocjuje warunki umowy (zakres świadczonych usług w ramach windykacji polubownej/sądowej/egzekucyjnej, wynagrodzenie, zasady poufności), następnie podpisuje umowę.

2. Pierwsze kontakty z dłużnikiem

Firma windykacyjna kontaktuje się z dłużnikiem informując o otrzymaniu zlecenia oraz o umocowaniu do prowadzenia działań windykacyjnych. Korzysta przy tym z różnych kanałów komunikacji, takich jak monit listowny, sms, e–mail, a także z nowych rozwiązań technologicznych jak komunikator i czat.

 

3. Pierwsze wezwanie do zapłaty

Firma windykacyjna kieruje pierwsze wezwanie do zapłaty (poczta tradycyjna: adres siedziby przedsiębiorstwa lub inny adres rejestrowy, poczta elektroniczna, komunikator).

 

4. Negocjacje spłaty

Firma windykacyjna kontaktuje się z dłużnikiem telefonicznie lub osobiście negocjując spłatę wierzytelności.

 

5a. W przypadku potwierdzenia zobowiązania

Jeśli zobowiązanie zostaje potwierdzone, to firma windykacyjna negocjuje jednorazową spłatę – co kończy sprawę – lub uzgadnia spłatę ratalną – i nadzoruje płatności aż do pełnej spłaty wierzytelności.

 

 

5b. W przypadku braku potwierdzenia zobowiązania lub odmowa spłaty

Jeśli zobowiązanie nie zostaje potwierdzone/nastąpi odmowa spłaty, firma windykacyjna weryfikuje aktualne dane adresowe oraz (jeśli to możliwe) weryfikuje aktywa firmy, wzywając ponownie do spełnienia świadczenia na rzecz klienta oraz informując o możliwości rozpoczęcia akcji prawnej.

 

6a. Brak spłaty

Jeśli obietnica dłużnika dotycząca spłaty nie zostanie dotrzymana to firma weryfikuje aktualne dane adresowe oraz (jeśli to możliwe) weryfikuje aktywa firmy, po czym przygotowuje odpowiednie kroki prawni informując jednocześnie dłużnika o możliwości rozpoczęcia akcji prawnej. Po uzgodnieniu z klientem firma windykacyjna rozpoczyna postępowanie prawne oraz po otrzymaniu nakazu zapłaty, egzekucję z majątku dłużnika, nadzorując czynności komornika.

 

6b. Spłata długu

Spłata długu oznacza spłatę wierzytelności wraz z dodatkowymi kosztami związanymi z naliczonymi odsetkami i samą windykacją. Jeżeli nastąpiła spłata części (np. tylko należności głównej) firma windykacyjna może prowadzić dalsze czynności w celu uzyskania całej kwoty, również domagać się ich spłaty na drodze sądowej. Następuje zakończenie windykacji na etapie polubownym.