Co robić kiedy dochody gospodarstwa domowego  nie wystarczają na uregulowanie zobowiązań?

 

1. Analiza sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i możliwości powrotu na zbilansowane tory

Czy mam wizję wyjścia z zadłużenia?

2. Przygotowanie się do dalszego funkcjonowania

 

 

3. Prowadzenie rozmów

  • Przedstaw wierzycielom swoją sytuację i plany odbudowania stabilności finansowej,
  • Daj sobie czas na wdrożenie w życie planu naprawczego, spotkaj się, rozmawiaj, szczególnie z najważniejszymi wierzycielami, zaproponuj im warunki, które są możliwe do spełnienia,
  • W przypadku otrzymania wezwania do zapłaty odpowiedz pisemnie, w rozmowie poinformuj o odesłaniu propozycji, daj sobie czas aby twoje działania przyniosły efekt,
  • Staraj się uzyskać pisemne potwierdzenie, zgodę na korzystniejsze warunki spłaty zobowiązań, najlepiej jeśli ta zgoda zawierać też będzie deklarację nie wszczynania postępowań sądowych i egzekucyjnych, wycofania lub nie publikowania zadłużenia w biurach informacji gospodarczej, wstrzymanie naliczania odsetek i kosztów windykacyjnych,
  • Informuj o zmianie sytuacji finansowej, jeżeli ulegnie pogorszeniu, jeżeli możesz to staraj się nadpłacać zadłużenie.

 

 

4. Dotrzymywanie ustaleń

Postaraj się rozwiązać problem zadłużenia już na etapie polubownym zanim wierzyciel skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego, co wygeneruje dodatkowe, często wysokie koszty. Działania komornika mogą spowodować, iż twoje plany naprawcze nie będą mogły zostać zrealizowane.

5. Wyjście z zadłużenia

 

6. Upadłość konsumencka

Jeżeli sytuacja jest na tyle poważna, że wiesz, że nie dasz rady zaspokoić wierzycieli rozważ kwestię upadłości konsumenckiej.