3 marca 2016

Drugie posiedzenie Rady Programowej April Consumer Credit Days

Dnia 26 lutego odbyło się pod przewodnictwem Pana Pawła Trybuchowskiego, wiceprezesa zarządu GetBack, z udziałem wszystkich członków rady programowej reprezentujących instytucje finansowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne, banki, telekomy, oraz BIGi i wywiadownie gospodarcze.

Głównym celem drugiego spotkania rady programowej było podsumowanie zagadnień merytorycznych poruszonych na pierwszym spotkaniu Rady oraz stworzenie optymalnego programu konferencji April Consumer Credit Days. Po inspirujących i merytorycznych dyskusjach, które odbyły się na forum Rady Programowej, podjęto ostateczne decyzje co do zagadnień, które mają znaleźć się w agendzie.

Agenda opiera się na czterech kluczowych problemach w centrum których, znajduje się Konsument:

Pierwszy Panel dotyczy aspektów zarządzania ryzykiem kredytowym w kontekście następujących zagadnień:
• Sytuacja makro: Wpływ programu 500+ na spłatę bieżącego zadłużenia Polaków; Mapa wynagrodzeń – zarobki w podziale na sektory gospodarki i regiony kraju
• Wpływ zmian legislacyjnych na kontrolę ryzyka kredytowego
• Ocena zdolności i wiarygodności kredytowej
• Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i redukcja poziomu ryzyka poprzez różne formy ubezpieczenia
• Świadomość finansowa konsumenta
• Reguły bazylejskie
Drugi panel poświęcony zostanie, zagadnieniom z obszaru Prewencji/Monitoringu/ Windykacji:
• Bankowa Platforma Nieruchomości
• Windykacyjne best practice na rynku skandynawskim
• Polityka antyfraudowa – praktyczne mechanizmy
• Nowe prawo regulujące działalność firm windykacyjnych – skutki dla rynku (ostatnie zmiany w słowackich legislacjach)
• Na konferencji nie zabraknie tematów prawno –finansowych tj.
• Eksplozja upadłości konsumenckich i restrukturyzacji zadłużeń – jak się przygotować?
• Sytuacja prawna wierzyciela bankowego w 2016 roku
• Nowe przepisy o ochronie danych osobowych
• Przypadki restrukturyzacji i wymogi rygorystycznych procedur w celu uniknięcia złych długów
Konferencję zakończy blok dotyczący najnowszych rozwiązań technologicznych:
• FinTech – zastosowanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych pomysłów w usługach finansowych
• Płatności z odroczonym terminem za towary nabywane przez konsumentów w transakcjach internetowych
• Systemy windykacyjne – automatyzacja i możliwe funkcjonalności
Nie zabraknie eksperckich debat, na których praktycy, eksperci i międzynarodowi goście poruszą najciekawsze i najaktualniejsze tematy z obszarów:
I. Zmian regulacji o ochronie danych osobowych – Wprowadzenie: dr Andreas Bucker
II. Roli Biur Informacji Gospodarczej
III. Wpływu na rynek nowego prawa regulującego działalności firm pożyczkowych
IV. Upadłości konsumenckiej
Do zapoznania się z ostatecznym kształtem agendy zapraszamy wkrótce.
Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji April Consumer Credit Days !

Rejestracja trwa >> rejestracja

Fotorelacja z wydarzenia

IMG_5317

IMG_5293

IMG_5382

IMG_5315

IMG_5302

IMG_5329

Aktualności